تخلیه هزاران نفر از خانه هایشان در پی آتش سوزی کانادا

تاریخ ثبت خبر :7/21/2017

گسترش آتش سوزی منطقه جنگلی در آمریکا و پیشرفت آتش سوزی به مناطق غربی کانادا هزاران نفررا مجبور به ترک خانه هایشان کرد.

بادهای قوی سبب شده تا آتش با سرعت بیشتری در منطقه گسترش یابد.

به گفته مقام های مسئول تاکنون 36 هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به تحلیه خانه هایشان شدند.

«تاد استون» از مسئولین منطقه گفت:« بسیاری از مردم از ترک خانه هایشان ناراحت هستند .هوای گرم و خشک و وزش بادهای قوی وضعیت اضطراری در منطقه بوجود آورده است. تاکنون 3 هزار آتش نشان در مناطق آتش گرفته فعالیت می کنند تا آت شرا مهار کنند.»