تخلیه هزاران نفر در پی آتش سوزی در کانادا

تاریخ ثبت خبر :5/10/2016

به دنبال وقوع آتش سوزی گسترده در شهر فورت مک موری در استان آلبرتای کانادا، عملیات تخلیۀ این محل آغاز شده است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

مقامات کانادایی با استفاده از وسائل حمل و نقل هوایی حدود 25 هزار نفر را به خارج از شهر منتقل کرده اند تا از شعله های آتش در امان باشند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

حدود 2 هزار منزل مسکونی در آتش سوخته اند و مقامات می گویند بازگشت به این شهر تا مدتی غیرممکن است.

مقامات این استان روز سه شنبه همچنین دستور تخلیه اجباری شهر فورت مک موری با جمعیتی بیش از 80 هزار نفر را صادر کردند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"