تظاهرات ضد پلیس در مونترال به خشونت کشیده شد

تاریخ ثبت خبر :4/9/2016

تظاهراتی که روز پنج شنبه در محکومیت اقدام پلیس مونترال کانادا به کشتن یک سیاهپوست برگزار شد، به خشونت انجامید.
رسانه های کانادایی اعلام کردند این تظاهرات باید در فضایی آرام و مسالمت آمیز برگزار می شد.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

برخی از تظاهرکنندگان خشمگین شیشه های فروشگاه ها و بانک ها را شکستند و چندین دستگاه خودرو را به آتش کشیدند.
رسانه های این کشور افزودند تظاهرات در ابتدا مسالمت آمیز بود؛ اما پس از گذشت یک ساعت به خشونت کشیده شد. 
مشخص نیست آیا خرابکاران از گروه اصلی تظاهرکنندگان که مجموع آنان به 200 نفر می رسید جدا شده بودند یا این که هیچ ارتباطی با آن نداشتند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

تظاهرکنندگان اعلام کردند درخواست شان این است که پلیس قاتل فرد سیاهپوست را تحویل دهد .پلیس هنوز نام افسری که به سوی فرد سیاهپوست تیراندازی کرد را اعلام ننموده است. نیروهای پلیس توانستند تظاهرکنندگان را بدون هیچ تلفاتی متفرق کنند.