تغییرات در قانون اکتساب شهروندی کانادا

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

تغییرات در قانون اکتساب شهروندی کانادا به مهاجران کمک خواهد کرد که سریع تر و راحت تر اقدام کنند دولت لیبرال کانادا پیشنهاد ایجاد تغییراتی را در روند اکتساب شهروندی کانادا داده است که منجر به کوتاه شدن و ساده شدن آن خواهد شد. این تغییرات شامل موارد زیر هستند: ۱- کاهش مدت زمان حضور اجباری از حالت “۴ سال از ۶ سال” به حالت “۳ سال از ۵ سال” ۲- اضافه کردن این امکان که بخشی از تعداد روزهایی که فرد تحت عنوان اقامت موقت در کانادا بوده است نیز جزء مدت زمان لازم برای اخذ شهروندی محاسبه شود (برای گروه معینی از متقاضیان) ۳- امکان لغو نیاز به داشتن مهارت زبان و اثبات داشتن تصمیم بر زندگی در کانادا برای اخذ شهروندی (برای گروه معینی از متقاضیان) ۴- امکان لغو قانون باطل شدن شهروندی افرادی با شهروندی دوگانه کانادایی که متهم به تروریسم، خیانت و یا جاسوسی شده اند. به احتمال زیاد این پیشنهادات به زودی به قانون تبدیل خواهند شد.