تنها ظرفیت های باقی مانده جهت اقدام از طریق روش EB3 آمریکا

تاریخ ثبت خبر :3/27/2016

سرعت بسیار بالای روش EB3 در پذیرش ایرانیان در سال ۲۰۱۵ باعث گردید تعداد متقاضیان روش مذکور به شدت افزایش یابد. از این رو اکثر ظرفیت های این روش در سال ۲۰۱۵ تکمیل گردید و تنها تعداد محدودی ظرفیت خالی در اختیار شرکت بانیان سعادت می باشد که متقاضیان محترم می توانند برای استفاده از آنها با این شرکت تماس حاصل نمایند. این ظرفیت ها مربوط به ایالت کارولینای جنوبی بوده و در هر دو دسته مشاغل رستورانی و نظافت صنتعی(آشپز- کارگر ساده) موجود می باشند.