تکمیل ظرفیت برنامه پستی اداره مهاجرت کبک

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

بنابراین متقاضیانی که موفق به ارسال پرونده خود نشده اند، می توانند از تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶، از طریق سیستم آنلاین اداره مهاجرت کبک اقدام نمایند. شایان ذکر است پرونده هایی که تا آخر وقت روز ۱۰ نوامبر توسط اداره مهاجرت کبک دریافت شده است جز ۳۵۰۰ ظرفیت اعلام شده محسوب می گردند و سایر پرونده های رسیده بعد از این تاریخ، به متقاضیان بازگشت داده می شود تا از طریق آنلاین اقدام نمایند.