زبان فارسی در دانشگاه یورک

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

در این نشست که با حضور مسولان دانشگاه یورک برگزار شده بود، بر ضرورت راه اندازی کرسی زبان فارسی تاکید کرد.چنانچه به گفته دکتر سعید رهنما رییس دانشکده مطالعات و سیاستگذاری مدیریت دولتی دانشگاه یورک هم اکنون حدود ۴ هزار دانشجوی ایرانی در این دانشگاه مشغول به تحصیل‌اند که مشتاق فراگیری زبان فارسی هستند. 
وی گفت : بعد از رایزنی‌هایی که با مسولان دانشگاه انجام دادیم آنها را متقاعد کردیم که با حمایت جامعه ایرانیان مقیم تورنتو کرسی زبان فارسی را در این دانشگاه راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به این که در حال حاضرآموزش زبان فارسی در سطح دانشگاههای کانادا محدود است گفت :
بنا داریم تا بعد از جمع آوری کمک‌های مالی و برنامه ریزی لازم آموزش زبان فارسی را در دانشگاه یورک پایه گذاری کنیم .با افزایش ورود مهاجران ایرانی ، نویسندگان، شعرا و استادان به کانادا بعد از سالهای دهه ۱۹۷۰ مطالعات ایرانشناسی شامل مطالعات زبان و ادب فارسی، تاریخ ایران ، و فلسفه و مذهب هم تا حدودی رشد یافت .