زمان مناسب برای تعامل ایران و کانادا فرا رسیده است

تاریخ ثبت خبر :5/10/2016

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛  برای وساطت  به منظور ایجاد رابطه میان کانادا و ایران پرداخت و نوشت: «اینک مناسب ترین زمان برای تعامل میان دو کشور ایران و کاناداست.»
 

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

گلوب اند میل دراین گزارش به یاوه گویی های احمد شهید پرداخته و نوشت: «این تعامل با ایران باید فراگیر و متمرکز بر مسئله حقوق بشر در این کشور باشد.»
 

در همین راستا نیز که دولت کانادا تلاش میکند تا روابط خود را با تهران بهبود بخشد. تونی کلمنت منتقد امور خارجی دولت و لیندا فروم سناتور محافظه کار این کشور از دولت درخواست کرده اند تا تعامل مجدد این کشور با ایران متوقف شود.
 

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

علت این تعلل و یاوه گویی ها و همچنین طرح مسئله حقوق بشر در ایران، همه و همه بدلیل رابطه کانادا با اسرائیل است. وزیر امور خارجه کانادا نیز معتقد است که تعامل ایران و کانادا گام به گام خواهد بود زیرا کانادا نگران وضعیت اسرائیل در منطقه است.