سقوط زن ۲۰ساله با اتومبیل از روی یک تپه سنگی

تاریخ ثبت خبر :4/10/2016

سقوط زن ۲۰ساله با اتومبیل از روی یک تپه سنگی در کانادا. راننده زن بیست ساله ای با خروج از جاده حدود ۹۰ متر از پرتگاه سقوط کرد ولی به طور معجزه آسایی نجات پیدا کرد . ماموران این اتومبیل و راننده را نجات دادند. این پرتگاه حدود ۲۵۰ متر ارتفاع داشته است .