شهردار کبک به نوعی مدعی شد که کانادا شانسی برای المپیک2026 ندارد

تاریخ ثبت خبر :5/10/2016

به دنبال کاندیداتوری سویس جهت المپیک زمستانی  سال 2026 ،رقبای این کشور  ناتوانی خود را اعلام کردنند و مدعی شدند که مجالی برای رقابت با سویس نخواهند داشت.
ازآن جمله شهردار کبک در این باره گفت:زمانیکه شما می خواهید میزبان شوید باید این سوال را از خود بپرسید که آیا چنین چیزی امکان پذیر است ؟
وقتی نمی توان به این سوال پاسخ مثبت داد و از سوی دیگر می بینید که هم رئیس فدراسیون اسکی و هم رئیس فدراسیون هاکی روی یخ، از کشور سویس هستند و در IOC  نیز افراد صاحب نفوذ درای ملیت مشابه می باشند، در آن زمان چه کاری از دست شما بر می آید و شما تا چه اندازه شانس خواهید داشت.