قانون خودکشی در کانادا تصویب شد

تاریخ ثبت خبر :7/3/2016

سناتورهای کانادایی دیروز (جمعه) با 44 رای موافق در برابر 28 رای مخالف به این قانون رای دادند.

بدین ترتیب سنا تسلیم دولت لیبرال «جاستین ترودو» نخست وزیر شد که حزبش قدرت را در مجلس عوام در اختیار دارد.

رای سنا، آخرین مانع بر سر اجرایی شدن قانون خودکشی با کمک پزشکی را بر طرف کرد و این قانون تا مرحله اجرا تنها مقدماتی تشریفاتی را در پیش دارد.

دادگاه عالی کانادا سال گذشته کمک پزشکی به خودکشی بیماران را ممنوع اعلام کرده بود.

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"


این قانون جنجالی در اول ژوئن (12 خرداد) با 186 رأی موافق در برابر 137 رأی مخالف در مجلس نمایندگان کانادا (مجلس عوام) به تصویب رسید.

رهبران ادیان مذهبی پیشتر با اشاره لزوم رعایت کرامت انسانی، مخالفت خود را با این قانون اعلام و بر ضرورت حمایت‌های روانی، معنوی و احساسی از بیماران تاکید کرده بودند.

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"