قوانین عجیب و خواندنی کشور کانادا

تاریخ ثبت خبر :7/3/2016

کانادا واقع در قاره آمریکای شمالی از اقیانوس اطلس تا آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده است.

کانادا کشور پیشرفته و صنعتی است که از مواهب طبیعی نیز بهره فراوان برده است.
 
در این کشور و دربرخی ایالت های آن قوانین جالب و گاه عجیبی وجود دارد که در ادامه با آنها آشنا می شوید:
 
در شهر "پترولیا" در ایالت انتاریو سوت زدن ،فریاد کشیدن و آواز خواندن در خیابانها ممنوع است.
 
در "سادبری"-انتاریو- وصل کردن آژیر یا زنگ های بلند به دوچرخه ممنوع و تا 5 هزار دلار جریمه دارد.
 

در کانادا در یک معامله تعداد مشخصی سکه می توان استفاده کرد.

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

 
رانندگان تاکسی در "هالیفاکس"- ایالت نووا اسکوشیا- اجازه ندارند تی شرت بپوشند.
 
ساخت آدم برفی بلندتر از 30 اینچ در شهر "سوریس" ممنوع است.
 
پریدن داخل دریاچه در شهر تورنتو غیرقانونی است.
 
در برخی از شهرهای کانادا بستن طناب رختی ممنوع است!
 

در "آلبرتا" رنگ کردن نردبان چوبی غیرقانونی است!

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

 
در "آلبرتا" داشتن موش به عنوان حیوان خانگی غیرقانونی است.
 
در "اوشاوا"-اونتاریو- بالارفتن از درخت غیرقانونی است.
 
در سراسر کشور کانادا اسکی روی آب بعد از غروب ممنوع است.
 

در "وینزر"-انتاریو- نواختن آلات موسیقی در پارک ،دفاتر و برخی مکان های عمومی ممنوع است.

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"