مرزهای کانادا مجهز به گاردهای مسلح میشود

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

در حال حاضر، برای این امر 39 نفر در حال گذراندن دوره های تیراندازی از سوی پلیس آرسی ام پی هستند.
ملیسا لکلرک سخنگوی وزارت امنیت عمومی، این اقدام را انجام وعده کلیدی استفن هارپر در زمان انتخابات خواند و گفت: تصمیم گیری روی این موضوع که محافظان مسلح در کدام مرزها مستقر شوند، به میزان ترافیک مرزها بستگی دارد ولی این برنامه درنظر دارد که تمام 4800 محافظ مبادی ورودی زمینی و دریایی با آمریکا را مسلح کند. 
لکلرک گفت: ماموران مرزی همواره گله داشتند که برای جلوگیری از عبور غیرقانونی افراد درمانده اند، بویژه در ایستگاه های مرزی کوچک و دورافتاده.