مهاجرت به ساسکچوان

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

طرح جدید که از سوی "لین یلیچ" عضو پارلمان ایالتی و معاون پارلمانی وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی اعلام شده، همچنین بر پذیرش سابقه کار قبلی مهاجران معادل استانداردهای کار در کانادا ، تأکید دارد. 
خانم یلیچ اظهار داشت:" دولت فدرال کانادا در نظر دارد تحصیل کرده ترین، ماهرترین و منعطف ترین نیروی کار جهان را در این کشور تشکیل دهد.وی افزود:" با استناد به این طرح، مهاجران حتی می توانند قبل از ورود به ساسکچوان ، اعتبارنامه بین المللی تخصصی خود را از منابع ایالتی کسب نمایند تا به محض رسیدن، در مکان مورد نظر مشغول بکار شوند. این موضوع هم مشکل کمبود نیروی متخصص برای شرکت ها را حل می کند و هم تأثیر مثبت بر اقتصاد ایالتی خواهد داشت.اجرای طرح پذیرش اعتبارنامه بین المللی متقاضیان در ایالت ساسکچوان، هزینه ای بالغ بر 3 میلیون دلار دربر دارد که از سوی دولت فدرال و به منظور حمایت از بازار کار آن ایالت تأمین شده است.