مهاجرت به کانادا در کمتر از ۱ سال از طریق اخذ پیشنهاد کار

تاریخ ثبت خبر :5/3/2016

یکی از راه های قطعی کردن قبولی در پرونده های مهاجرتی ورود پیشتاز یا همان Express Entry اخذ پیشنهاد کاری معتبر (Job Offer) از یک کارفرمای کانادایی و گرفتن تأیید از وزارت توسعه و اشتغال کانادا است. (به این تاییدیه LMIA گفته می شود)

برای افراد با تحصیلات حداقل دیپلم و سطح زبان ابتدایی (در حد آیلتس جنرال 4.5) و دارای حداقل 2 سال سابقه کار در مشاغل زیر امکان پیشنهاد کاری معتبر وجود خواهد داشت و از طریق این پیشنهاد کار، اقدام به کسب اقامت دایم برای وجود دارد ..

مهندسی عمران، معماری، مکانیک، برق و کامپیوتر
تکنسین های فنی
مشاغل مهارتی نظیر جوشکاری، تعمیرات، لوله کشی، کاشی کاری و …
آشپزی
کشاورزی