مهمترین اخبار مهاجرت تخصصی کانادا در ماه ژانویه ۲۰۱۶

تاریخ ثبت خبر :3/27/2016

برنامه مهاجرتی ورود پیشتاز یا Express Entry یک ساله شد
با انجام بیست و چهارمین گزینش پرونده متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق ورود پیشتاز یا Express Entry توسط اداره مهاجرت کانادا، این برنامه نه چندان محبوب مهاجرتی ۱ ساله شد. در دوره بیست و چهارم که در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۱۶ انجام شد، تعداد ۱۴۶۳ پرونده گزینش شدند که حداقل امتیاز این پرونده ها در سیستم ارزیابی اداره مهاجرت (CRS) امتیاز ۴۶۱ بود. میزان حدنصاب امتیاز متقاضیان برای واجد شرایط شدن در این روش مهاجرتی هر ماه توسط اداره مهاجرت کانادا تعیین می شود. کمترین میزان این حدنصاب ۴۵۰ بود که در دو دوره گزینش ۱۷ام و ۱۸ام در ماههای سپتامبر و اکتبر سال گذشته اعمال شد. مقاله تخصصی خانم مشتاقی نژاد با عنوان"چگونه می توان در سیستم Express Entry کانادا قبول شد؟" را مطالعه فرمایید تا از جزییات این روش بیشتر مطلع شوید.

پذیرش برنامه مهاجرتی تخصصی استان کبک خاتمه یافت!
متقاضیان مهاجرت تخصصی کبک تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ (۵ بهمن ۱۳۹۴) فرصت داشتند تا پرونده مهاجرت خود را در سیستم جدید اینترنتی اداره مهاجرت استان کبک کانادا تشکیل دهند. سیستم اینترنتی پذیرش که اصطلاحا Mon projet Québec نام دارد اولین بار امسال توسط اداره مهاجرت به متقاضیان ارایه شد و تا ۲۵ ژانویه قابل دسترسی توسط متقاضیان تخصصی کبک بود. متقاضیان در زمان تعیین شده قادر بودند با دسترسی به پایگاه اینترنتی این سیستم، پروسه تشکیل پرونده خود را آغاز کنند. متقاضیانی که موفق به افتتاح پرونده اینترنتی شده اند تا ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن ۱۳۹۴) فرصت دارند که پرونده خود را تکمیل کرده و تا ۳۱ مارس (۱۲ فروردین ۱۳۹۵) فرصت خواهند داشت که هزینه های دولتی مربوطه را پرداخت کرده و پرونده نهایی خود را بطور اینترنتی ارسال کنند. ظرفیت پذیرش امسال برای این نحوه تقاضا ۲۸۰۰ پرونده از سراسر جهان می باشد.

شایان ذکر است اظهاراتی از مسوولان ارشد اداره مهاجرت استان کبک منتشر شده است که از احتمال تبدیل برنامه مهاجرتی تخصصی کبک به برنامه ای مشابه به ورود پیشتاز دولت فدرال خبر می دهد. درصورت تحقق این تغییرات، روش مهاجرت تخصصی کبک که آخرین برنامه مهاجرتی تخصصی کانادا میباشد که هنوز بر حسب نوبت و تاریخ ارسال پرونده متقاضیان پذیرش انجام می دهد، مانند روش Express Entry دولت فدرال فقط بر حسب امتیاز بیشتر پذیرش خواهد کرد.