نامگذاری ماه مارچ در کانادا

تاریخ ثبت خبر :3/15/2018

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا چندی پیش در ابتدای سال 2018، ماه مارچ را ماه جلوگیری از تخلفات مهاجرتی نامگذاری کرد. به گفته احمد حسین وزیر مهاجرت این کشور، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برنامه هایی در دست دارد که از طریق آنها جهت افزایش آگاهی مردم نسبت به برنامه های مهاجرت به کانادا، دریافت ویزای کانادا و مسائلی از قبیل نحوه انتخاب وکیل و یا مشاور مهاجرتی گام بردارند. احمید حسین همچنین در ادامه اظهارات خود اعلام کرد که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا با هیچ ارگان و یا فردی در ارتباط نبوده و به سرانجام رسیدن هیچ یک از پرونده های مهاجرت کانادا، توسط هیچ وکیل و یا دفاتر مهاجرت، تضمین نمی شود و هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که روابط خاصی با این سازمان است و تاثیر بیشتری بر روند موفقیت پرونده های زیردست خود بگذارد. 

در پایان وی تاکید کرد که سیستم مهاجرت به کانادا عدالت محور است و پرونده های مهاجرتی کانادا، بصورت یک به یک بر اساس خصوصیات هر فرد بررسی می شود. وی در پایان افزود: داوطلبان مهاجرت به کانادا هیچ  الزامی جهت داشتن وکیل و یا مشاور مهاجرتی ندارند. اما اگر تصور می کنید که نیاز به مشاور مهاجرت دارید، اختیار با شماست. فقط توجه داشته باشید که نام وی در میان فهرست وکلای مهجرت مورد تایید وزارت مهاجرت کانادا قرار داشته باشد.