نجات زن کانادایی از چنگال گرگ توسط خرس مادر

تاریخ ثبت خبر :7/3/2016

یک زن کانادایی ماجرایی را نقل کرده است که در آن یک خرس مادر و توله‌اش او و سگش را که در جنگل گرفتار گرگ شده بودند نجات می‌دهند.
بر اساس گزارش گاردین، این زن که برای چیدن قارچ به همراه سگش به جنگل‌های دورافتاده شمال این کشور رفته بود راه بازگشت را گم می‌کند و در این بین متوجه می‌شود که یک گرگ او و سگش را دنبال می‌کند.
«جوآن بارنابی» (Joanne Barnaby ) که به شدت از این ماجرا ترسیده بود و از طرفی با کمبود آب آشامیدنی و حمله پشه‌های جنگلی مواجه بود سعی می‌کرد به نحوی از دست این گرگ فرار کند.
او و سگش به مدت 12 ساعت بدون آب در جنگل و در حالی که یک گرگ گرسنه به دنبالشان بود سپری کردند و هر لحظه احتمال اینکه گرگ به سمت آنها حمله کند آزارشان می‌داد.
اما حضور یک خرس ماده که به همراه توله‌اش در حال رد شدن از آن منطقه بودند باعث نجات جان این زن کانادایی می‌شود.
طبق گفته‌های این زن کانادایی وی وقتی که متوجه حضور این خرس ماده به همراه توله‌اش می‌شود فکری به ذهنش می‌رسد که خرس ماده برای حمایت از توله‌اش همه کار می‌کند بنابراین تصمیم می‌گیرد به سمت توله خرس حرکت کند.
این در حالی است که گرگ نیز به دنبال زن به سمت توله کشیده می‌شود و خرس مادر با دیدن گرگ به سمت آن حمله می‌کند و گرگ فرار می‌کند.
به این ترتیب «جوآن» و سگش از خطر مرگ رها می‌شوند و به سلامت بازمی‌گردند."خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"