نقاشی بر روی بدنه هواپیما

تاریخ ثبت خبر :4/20/2016

یکی از متداول ترین اشکال و تصاویری که بر وری بدنه هواپیماها حک می شوند، علایم و نشانه های سنتی یا تیم های ورزشی گوناگون است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

اکثر شرکت های هواپیمایی برای جذب مشتری بر روی بدنه هواپیماهای شان نقاشی ها و تصاویر زیبا حک می کنند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

به عنوان مثال، شرکت های هواپیمایی ژاپن و کانادا بر روی هواپیماهای شان تصاویر ماهی و تیم ملی فوتبال را حک کرده اند.