پارک یخی زمستانی در کانادا

تاریخ ثبت خبر :4/10/2016

پارک یخی زمستانی در کانادا هر ساله در فصل زمستان در ادمونتون، کانادا ستون های غول آسای یخی بسیار زیادی یافت میشود که از آنها برای ساخت یک پارک یخی بزرگ استفاده میشود. این پارک یخی یکی از جالب ترین جاذبه های یخی در جهان به شمار می آید.