کشف ماهی مرموز در یکی از جزایر کانادا

تاریخ ثبت خبر :4/6/2016

یک گروه ماهیگیری در کانادا به طور کاملا اتفاقی موفق به شکار نوعی ماهی کمیاب شدند که به احتمال زیاد متعلق به گروه موشماهیان است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

این ماهی ترسناک دارای دم بلند و بالهایی شبیه به پرنده است. خویشاوندان این گونه اغلب در اعماق 2000 متری سطح آب زندگی میکنند، بهطوریکه به دام افتادن این گونه نادر در تور ماهیگیران محلی باعث تعجب محققان شده است.

اکثر گونههای فراوان موشماهیان بین دو تا پنج کیلوگرم وزن دارند و رنگ چشمان آنها اغلب تیره است، اما رنگ چشمهای نمونه کشف شده کاملا براق و سبز رنگ است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

محققان معتقدند که نباید این گونه را به خاطر شباهت، با کوسهها اشتباه گرفت، چرا که این جانداران حدود 400 میلیون سال قبل از شاخه کوسههای باستانی جدا شدهاند.
طبق اعلام گزارشگران محلی، این ماهی در جریان سفر دریایی ماهیگیری و به اشتباه در تور ماهیگیران گرفتار شده که به احتمال زیاد به خاطر اختلاف فشار هوا و آب، هنگام خروج از دریا به سرعت مرده است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

ظاهر این ماهی تا حدی عجیب است که حتی ماهیگیران با تجربه که حداقل 50 یا 60 سال در این حرفه مشغول بودهاند نیز تاکنون چنین جانوری را مشاهده نکردهاند.

محققان معتقدند که این ماهی برخلاف ظاهر ترسناکش برای انسان هیچ خطری ندارد چرا که این جانور به احتمال زیاد از میگو و خرچنگ تغذیه میکند.