گروه تروریستی ابوسیاف یک کانادایی دیگر را سر برید

تاریخ ثبت خبر :7/3/2016

گروه ابوسیاف که چندروز پیش اخباری مبنی بر بیعتش با گروه داعش منتشر شده بود، سر روبرت هال زندانی کانادایی خود را بریده است. این اتفاق در مناطق دورافتاده شمال فیلیپین رخ داده است.

گروه ابوسیاف در ماه آوریل نیز یک گروگان کانادایی ۶۸ ساله را کشته بود. پرداخت نشدن غرامت عامل این قتل عنوان شده است.

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"