یک نامه، چند روزه به خارج کشور می‌رسد

تاریخ ثبت خبر :4/10/2016

برای ارسال یک نامه به کشورهای مختلف دنیا براساس کشور مقصد و شیوه پستی انتخاب شده ممکن است مدت زمانی بین سه تا 17 روز زمان صرف شود.
یک نامه، چند روزه به خارج کشور می رسد؟
برای ارسال یک نامه یا یک مرسوله به کشورهای مختلف دنیا شیوه های متعددی مانند پست پیشتاز، امانت هوایی، پست نامه هوایی، امانت نامه زمینی و پست نامه زمینی وجود دارد.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

به این ترتیب مدت زمان سیر یک مرسوله از مرحله قبول تا توزیع براساس نوع سرویس، نحوه ارسال و محل دریافت آن تعیین می شود.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

براساس اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت پست اگرچه برای برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا، بوتان، کامبوج، لائو، میانمار، نپال، تیمورشرقی و ویتنام امکان ارسال مرسوله از طریق پست پیشتاز وجود ندارد اما در برخی دیگر از کشورها با بهره گیری از این شیوه می توان سه روزه مرسوله خود را به پایتخت کشور مدنظر ارسال کرد.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

البته اطلاعات شرکت پست تنها مربوط به 18 کشور می شود و در این کشورها کمترین مدت زمان سیر مرسوله مربوط به شیوه پست پیشتاز است و پس از آن شیوه های دیگری مانند امانت هوایی و پست نامه هوایی ممکن است در برخی کشورها برای مدت زمانی معادل چهار تا 10 روز نیز عمل کند.