600هزار هکتار از جنگل های کانادا طعمه حریق شده است

تاریخ ثبت خبر :8/10/2017

افزون بر 46 هزار تن از کسانی که بر اثر آتش سوزی های یاد شده مجبور به تخلیه منطقه شده بودند به خانه های خود بازگشته اند، اما هنوز هفت هزار تن دستور تخلیه منطقه را دارند.

این گزارش می افزاید: در همین چارچوب 102 آتش نشان مکزیکی در روز جاری برای کمک به مبارزه با آتش سوزی های ویرانگر غرب کانادا وارد استان بریتیش کلمبیا می شوند.

به گفته مقام های مکزیکی، با اعزام نیروهای جدید، شمار آتش نشانان اعزام شده به کانادا به 210 تن افزایش می یابد که بیشترین آمار اعزام نیروهای آتش نشانی مکزیک به یک کشور دیگر است.

فیگارو با یادآوری این مطلب که کانادا و مکزیک تفاهم نامه ای مبنی بر همکاری و به اشتراک گذاری منابع مدیریت آتش امضاء کرده اند، می افزاید: مکزیک 108 آتش نشان را از اوایل ماه اوت برای مبارزه با آتش سوزی های غرب کانادا، به این کشور اعزام کرد.

در حالی که 150 خانه بر اثر آتش سوزی های این منطقه سوخته است، سه هزار و 800 آتش نشان برای مهار آتش سوزی ها بسیج شده اند.