9 سرخ‌پوست زنده زنده به خاکستر تبدیل شدند

تاریخ ثبت خبر :4/6/2016

بر اثر حادثه آتش سوزی در یک محله فقیر نشین که همه اعضای آن سرخ پوست هستند، 9 عضو یک خانواده جان خود را از دست دادند و به خاکستر تبدیل شدند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

شهردار شهر پیکانگیکوم، واقع در 300 کیلومتری شمال شرقی مرکز استان مانیتوبا گفت به دلیل دور بودن نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی، آتش نشانان پس از پنج ساعت به محل حادثه رسیدند. به دنبال وقوع این آتش سوزی مرگ بار، رئیس تشکل قبایل سرخ پوست شمال کانا

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

دا از نبود مراکز اتفاء حریق در مناطق شمالی این کشور انتقاد کرد. به گفته وی 95 درصد از اهالی شهر پیکانگیکوم حتی از آب لوله کشی نیز بی بهره اند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

"آلوین فیدلر،" رئیس تشکل موسوم به «Nishnawbe Aski Nation»، که 49 قبیله برآمده از ساکنان اصلی کانادا را نمایندگی می کند، به وضع بد ساکنان شهرهای دورافتاده سرخ پوستان اشاره و تاکید کرد در صورت رفع این تبعیض و بی عدالتی و وجود حداقل امکانات و افراد آموزش دیده برای اطفاء حریق، حادثه خاکستر شدن 9 عضو یک خانواده سرخ‌پوست در آتش سوزی شهر پیکانگیکوم، قابل اجتناب بود. این در حالی است که موزه حقوق بشر کانادا در مرکز این استان قرار دارد.