جمعیت شناسی کانادا

جمعیت کانادا

هرچند کانادا پس از روسیه بزرگ ترین کشور جهان است، اما جمعیت کانادا تنها حدود یک پنجم جمعیت روسیه می باشد. نزدیک به 90 درصد ازجمعیت کانادا تا فاصله 200 کیلومتري مرز آمریکا زندگی می کنند. پایتخت این کشور اتاوا و بزرگترین شهرهاي آن به ترتیب تورونتو، مونترال، ونکوور میباشد. تورونتو با 5.5 میلیون جمعیت بزرگترین شهر کانادا است.

حقایقی درباره جمعیت کانادا در سال 2018

  • جمعیت کانادا در سال 2018 (1 ژوئن ) و بر اساس آخرین تخمین های سازمان ملل متحد حدود 36.255.440 نفر می باشد.
  • جمعیت کانادا در سال 2018 حدود 0.49% یعنی چیزی کمتر از نیم درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد.(ایران با حدود 80 میلیون جمعیت 1.1 % درصد جمعیت جهان را در خود جای داده)
  • کانادا سی و هشتمین  کشور جهان از نظر تعداد جمعیت محسوب می شود.(چین هند و آمریکا در رده های اول تا سوم و ایران هفدهمین کشور این لیست می باشد.)
  • تراکم جمعیت در کانادا بسیار پایین و حدود 4 نفر در هر کیلومترمربع می باشد.(مساحت کل کانادا 9.071.595 کیلومتر مربع می باشد.)
  • حدود 81.7 % جمعیت کانادا شهر نشین هستند.
  • میانگین سنی جمعیت کانادا 40.8 سال است.

جدول تاریخچه جمعیت کانادا

سال

جمعیت

رشد سالانه

میانگین سن

تراکم (P/Km²)

سهم جمعیت کشور در جهان

رتبه جهانی جمعیت

2018

36,286,378

0.96 %

40.8

4

0.49 %

38

2015

35,939,927

1.04 %

41

4

0.52 %

38

2010

34,126,173

1.13 %

40

4

0.52 %

36

2005

32,256,333

0.99 %

39

4

0.53 %

35

2000

30,701,903

0.94 %

37

3

0.54 %

35

1995

29,299,478

1.16 %

35

3

0.55 %

33

1990

27,662,440

1.37 %

33

3

0.57 %

32

1985

25,848,173

1.06 %

31

3

0.58 %

32

1980

24,515,788

1.16 %

29

3

0.6 %

32

1975

23,140,609

1.54 %

28

3

0.63 %

31

1970

21,439,200

1.71 %

26

2

0.65 %

31

1965

19,693,538

1.92 %

27

2

0.65 %

30

1960

17,909,232

2.62 %

27

2

0.65 %

30

1955

15,733,858

2.75 %

27

2

0.62 %

30