درباره جمعیت کانادا

کانادا به 10 ایالت و 3 قلمرو تقسیم می گردد.چهار ایالت بزرگ کانادا از نظر مساحت  کبک ، انتاریو ، بریتیش کلمبیا و آلبرتا هستند که 86 % جمعیت کانادا را نیز در خود جای داده اند.در فاصله سرشماری های رسمی 2006 و 2011 جمعیت کانادا 5.9 درصد رشد داشته است.در این میان قلمرو یوکان با 11.6% و ایالت آلبرتا با 10.8% بیشترین رشد جمعیت در کانادا را داشته اند.

رتبه

استان

سرشماری 2011

رشد جمعیت بین
2006–11

مساحت خشکی
(km²)

تراکم جمعیت
(per km2)

جمعیت تخمینی 2018

کل

درصد

کل

درصد

1

Ontario

12,851,821

38.4%

5.7%

908,607.67

14.1

13,873,933

38.5%

2

Quebec

7,903,001

23.6%

4.7%

1,356,547.02

5.8

8,294,656

23.0%

3

British Columbia

4,400,057

13.1%

7.0%

922,509.29

4.8

4,707,021

13.1%

4

Alberta

3,645,257

10.9%

10.8%

640,081.87

5.7

4,231,959

11.7%

5

Manitoba

1,208,268

3.6%

5.2%

552,329.52

2.2

1,303,896

3.6%

6

Saskatchewan

1,033,381

3.1%

6.7%

588,239.21

1.8

1,142,570

3.2%

7

Nova Scotia

921,727

2.8%

0.9%

52,939.44

17.4

945,824

2.6%

8

New Brunswick

751,171

2.2%

2.9%

71,377.18

10.5

754,735

2.1%

9

Newfoundland and Labrador

514,536

1.5%

1.8%

370,510.76

1.4

528,336

1.5%

10

Prince Edward Island

140,204

0.42%

3.2%

5,685.73

24.7

146,933

0.41%

11

Northwest Territories

41,462

0.12%

−0.005%

1,143,793.47

0.04

44,291

0.12%

12

Yukon

33,897

0.10%

11.6%

474,712.64

0.07

37,193

0.10%

13

Nunavut

31,906

0.10%

8.3%

1,877,787.62

0.02

37,174

0.10%

کل

Canada

33,476,688

100%

5.9%

8,965,121.42

3.7

36,048,521

100%شهرهای بزرگ کانادا بر اساس جمعیت(سرشماری سال 2013)

شهر

استان

جمعیت

شهر

استان

جمعیت

Toronto

Ontario

5,583,064

London

Ontario

474,786

Montreal

Quebec

3,824,221

St.Catharines–Niagara

Ontario

392,184

Vancouver

British Columbia

2,313,328

Halifax

Nova Scotia

390,328

Ottawa–Gatineau

Ontario–Quebec

1,236,324

Oshawa

Ontario

356,177

Calgary

Alberta

1,214,839

Victoria

British Columbia

344,615

Edmonton

Alberta

1,159,869

Windsor

Ontario

319,246

Quebec

Quebec

765,706

Saskatoon

Saskatchewan

260,600

Winnipeg

Manitoba

730,018

Regina

Saskatchewan

210,556

Hamilton

Ontario

721,053

Sherbrooke

Quebec

201,890

Kitchener–Cambridge–Waterloo

Ontario

477,160

St. John's

Newfoundland and Labrador

196,966

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید