مدارک لازم برای صدور,تعویض پاسپورت

توجه : حضور شخص متقاضی (صاحب گذرنامه) در همه گروه‌های سنی الزامی است.
 
1- تهیه فرم و شناسه گذرنامه از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) (هزینه اخذ شناسه 1000 تومان می‌باشد)
 
2- پرداخت مبالغ زیر از طریق دستگاه کارتخوان (POS) مستقر در دفاتر پلیس +10    [لیست دفاتر پلیس+10 تهران]
توجه : واریز از طریق اینترنت یا عابربانک به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.
واریز 1 :  (سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان) 37،500 ریال
واریز 2 : (هفتاد و پنج هزار تومان) 750،000 ریال
توجه : حضور شخص متقاضی الزامی است.

 مدارکی که می‌بایست توسط کلیه متقاضیان ارائه گردد:
1-3) اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و یا تأئیدیه ثبت احوال برای کلیه متقاضیان.
2-3) ارائه اصل آخرین گذرنامه (در صورت معتبر بودن)
3-3) یک (1) قطعه عکس 6x4 جدید و رنگی با زمینه سفید و تمام رخ به طوری که:
الف: 6 ماه از تاریخ انداختن آن نگذشته باشد.
ب:آقایان بدون کلاه و عینک کراوات و زیور آلات و آرایش مو و محاسن به طوری که پیشانی و گوش‌ها مشخص باشند. همچنین رنگ لباس و زمینه یکسان نباشد.
ج:خانم‌ها با حجاب کامل بدون آرایش و زیورآلات، با استفاده از روسری و یا مقنعه ساده و تیره به طوری که گردی صورت مشخص باشد. (برای دختران بالای 6 سال با حجاب کامل)
4-3) اجازه محضری برای افراد زیر 18 سال از سوی پدر و یا قیم قانونی.
5-3) افراد بالای 15 سال ضمن حضور در دفتر می‌بایست شناسنامه عکسدار ارائه نمایند.
6-3) افراد زیر 15 سال ضمن حضور در دفتر می‌بایست گواهی اشتغال به تحصیل، دفترچه بیمه و یا گذرنامه عکسدار ارائه نمایند.
توجه: برای افراد زیر 6 سال،کودک می‌بایست در دفتر حاضر شده و ولی کودک یک قطعه عکس از کودک خود را ارایه نماید.
7-3) بازنشستگان نظامی که 5 سال تمام از بازنشستگی آنها نگذشته است ارائه نامه از حفا یگان مربوطه الزامی است.
8-3) بازنشستگان نظامی که 5 سال از بازنشستگی آنها می‌گذرد می‌بایست اصل و کپی کارت کانون بازنشستگان را ارایه دهند (نیازی به ارایه گواهی از سازمان متبوع نمی‌باشد).
9-3) نظامیان شاغل می‌بایست نامه موافقت حفا یگان مربوطه را ابتدا به دبیرخانه اداره گذرنامه ارایه و پس از ثبت به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ارایه نمایند.

4- موارد مربوط به خانم ها:

1-4) اجازه محضری برای بانوان متأهل از سوی همسر.
توجه:بانوان مقیم خارج احتیاج به اجازه محضری همسر ندارند، همچنین اقامت با گذرنامه ایرانی قابل قبول است.
توجه: بانوانی که همسر آنها فوت نموده، می‌بایست اصل گواهی فوت همسر و یا اصل شناسنامه باطل شده همسر و بانوان مطلقه می‌بایست اصل طلاق‌نامه را ارائه نمایند. 

- موارد مربوط به آقایان:

1-5) ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت صرفاً هوشمند(کارت‌های قدیمی اعتبار ندارند) و یا موافقت‌نامه سازمان وظیفه عمومی برای مشمولین.
توجه 1: کسانی که اقدام به تعویض کارت پایان خدمت یا معافیت قدیمی به هوشمند نموده‌اند، بعد از گذشت 24 ساعت از درخواست تعویض، می‌توانند با ارایه برگه ثبت درخواست تعویض کارت به افسران گذرنامه مستقر در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، درخواست صدور یا تعویض گذرنامه دهند.
توجه 2: آقایان بالای 50 سال احتیاج به ارایه کارت پایان خدمت ندارند.
2-5) آقایان دانشجو و یا دانش آموز برای خروج از کشور می‌بایست نامه از محل تحصیل خود دریافت و به سازمان وظیفه عمومی تحویل نمایند.

6- چند نکته:

1-6) برای متولدین خارج از کشور ارایه مدرک نحوه ورود الزامی است.
2-6) برای ابطال گذرنامه‌هایی که بالای یک سال اعتبار دارند ارائه نامه از ادارات گذرنامه الزامی است.


مدارك لازم برای تعویض گذرنامه (Renewal passport)

1ـ اصل گذرنامه

2ـ تكمیل فرم شماره1 (پشت صفحه)

3ـ اصل شناسنامه جدید ایرانى و یك نسخه كپى خوانا از كلیه صفحات شناسنامه متقاضى و همراهان در گذرنامه

4ـ چهار قطعه عكس جدید(عكسها باید ظرف 6ماه گذشته گرفته شده باشند.) 3x4 سانتیمتر PASSPORT PICTURE رنگی از روبرو، واضح و با زمینه روشن، عكسها بدون عینك و كلاه، عكسهاى بانوان و دوشیزگان 9 سال به‌ بالا با حجاب كامل بوده بطوریكه فقط گردى صورت نمایان باشد و پشت كلیه عكس‌ها نام و نام‌خانوادگی درج گردد.(عكس‌هاى كامپیوترى قابل قبول نمی‌باشند.)

لطفاً جهت جلوگیرى از انعكاس جوهر بین عكسها ورقه‌هایى قرار دهید.

5ـ كپى ورقهI-94 یا كپى از دو طرف كارت اقامت یا مدركی دال بر وضعیت اقامت در آمریكا و براىمشمولین ماده 989 قانون مدنى(دارا بودن تابعیت خارجى) قبل از ارسال مدارك از نمایندگى تقاضاى فرم شماره 989 و در صورت پناهنده بودن تقاضاى فرم شماره 723 شود.

6ـ چنانچه فرد یا افراد دیگرى بعنوان همراه در گذرنامه هستند براى هر كدام نیز سه قطعه عكس جداگانه(با مشخصات ذكر شده در پشت عكسها) مورد نیاز است. صدور گذرنامه جداگانه جهت فرزندان بالاى 18سال الزامى است.(به قسمت تفكیك گذرنامه رجوع شود.)

7ـ هزینه تجدید(به فهرست هزینه خدمات كنسولى فرم شماره 600 ردیف شماره 1 رجوع شود.)

مدارك لازم جهت تعویض گذرنامه دانشجویان

دانشجویان واجد شرایط بر طبق ضوابط وزارتخانه‌هاى علوم، تحقیقات و فناورى یا بهداشت و درمان و آموزش پزشكى از پرداخت هزینه گذرنامه معاف مى‌باشند. مدارك مورد نیاز دانشجویان علاوه بر موارد ذكر شده فوق(تجدید گذرنامه) به شرح ذیل مى‌باشد :

1ـ اصل ریز نمرات از شروع تحصیل تاكنون با مهر برجسته دانشگاه

2ـ برگ اشتغال به تحصیل از دفتر مشاور دانشجویان خارجى دانشگاه، (دانشجویان داراى كارت اقامت دائم و یا متولدین آمریكا از دفتر ثبت نام دانشگاه) با ذكر رشته و مقطع تحصیلی(كارشناسى، كارشناسى ارشد و یا دكترا) تاریخ شروع و اتمام تحصیلات، ممهور به مهر برجسته دانشگاه.

3ـ اصل برگI-20 و I-94 معتبر(دانشجویان داراى كارت اقامت دائم تصویر دو طرف كارت اقامت را ارسال دارند.)

4ـ تكمیل فرم شماره 54 (در خواست‌نامه تسهیلات دانشجوئى) به همراه یك قطعه عكس

5ـ تصویر مدرك مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه عمومى(معافیت تحصیلى، كارت پایان خدمت، كارت معافیت دائم و غیره) دانشجویان داراى كارت اقامت دائم و یا متولدین آمریكا جهت دریافت معافیت تحصیلى به فرم شماره 61 رجوع نمائید.

مدارك لازم جهت تمدید گذرنامه(Extension)

هموطنانى كه گذرنامه جدید دریافت نموده‌اند، باید شش ماه قبل از اتمام اعتبار 5ساله اول نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.

1ـ اصل گذرنامه

2ـ تكمیل فرم شماره 1 (پشت صفحه)

3ـ یك قطعه عكس جدید

4ـ وضعیت اقامت(به بند شماره 5 قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود.)

5ـ هزینه تمدید(به فهرست هزینه خدمات كنسولى فرم شماره 600 ردیف شماره 2 رجوع شود.) ضمناً هزینه تمدید گذرنامه دانشجویان با ارائه مدارك درخواست شده در تجدید گذرنامه دانشجویان رایگان خواهد بود.

مدارك لازم جهت تفكیك گذرنامه(گذرنامه جداگانه)

1ـ صدور گذرنامه جداگانه جهت فرزندان بالاى 18سال الزامى است.

2ـ اصل گذرنامه‌اى كه آخرین بار با آن از ایران خارج شده است.(در صورت همراه بودن در گذرنامه باطله قبلى ارسال اصل آن الزامیست.)

3ـ تكمیل فرم شماره 1 (پشت صفحه) جهت دارنده گذرنامه و هر یك از متقاضیان تفكیك گذرنامه جداگانه

4ـ اصل شناسنامه جدید همراه یا همراهانى كه تقاضاى دریافت گذرنامه جداگانه دارند.

5ـ تقاضاى كتبى(پدر یا قیم براى فرزند زیر 18سال) مبنى بر تفكیك یا صدور گذرنامه

6ـ چهار قطعه عكس جدید جهت هر یك از متقاضیان گذرنامه جداگانه(به بند شماره 4 قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود.)

7ـ وضعیت اقامت(به بند شماره 5 قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود.)

8ـ هزینه تفكیك(به فهرست هزینه خدمات كنسولى فرم شماره 600 ردیف شماره 3 رجوع شود.)

نكات مهم :

1ـ آن دسته از هموطنانى كه براى مسافرت و یا اقامت كمتر از 6ماه به ایران مسافرت مینمایند باید نسبت به اخذ مهر خروج از كشور از این نمایندگى اقدام نمایند. لذا براى صدور مهر خروج در گذرنامه با تكمیل فرم شماره 300 و ارسال مدارك لازم اقدام نمایند.

2ـ با توجه به باطل شدن شناسنامه‌هاى قدیمىس نسبت به تعویض آن با درخواست فرم تعویض شناسنامه(شماره 423) اقدام شود.

3ـ كلیه مشمولین خدمت نظام‌وظیفه عمومى كه تا تاریخ 29/12/76 از كشور خارج شده‌اند و فاقد كارت پایان خدمت مى‌باشند، مى‌توانند با تقاضاى فرم شماره 301 از نمایندگى مهر خروج مشمولین یكبار در سال دریافت نمایند.

4ـ قبل از ارسال هرگونه مدرك، شماره گذرنامه را یادداشت و نزد خود نگهدارى نمائید.نحوه اقدام درخصوص افرادی که گذرنامه معتبر آنها مخدوش بوده و یا آن را مفقود نموده‌اند:

شهروندان تهران جهت اعلام فقدان و تعویض گذرنامه مخدوش - بررسی ممنوعیت فقط می‌بایست به اداره گذرنامه واحد غرب تهران واقع در یافت‌آباد، بلوار معلم، نرسیده به چهاراه قهوه خانه مراجعه نمایند.
توجه: افرادی که اعتبار گذرنامه آنها به اتمام رسیده و مفقود یا مخدوش گردیده است نیازی به اعلام فقدان نداشته و می‌توانند مستقیماً به دفاتر مراجعه نمایند.
نرخ این خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی با احتساب هزینه پستی مبلغ 293،000 ریال (بیست و نه هزار و سیصد تومان) می‌باشد.


اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید