تیراندازی در اطراف سفارت ایران در آنکارا یک خبر رسانه ای است

تاریخ ثبت خبر :10/24/2016

وزارت خارجه: تیراندازی در اطراف سفارت ایران در آنکارا یک خبر رسانه ای است
سخنگوی وزارت امور خارجه: خبر موثقی در این خصوص تاکنون از سفارت کشورمان در آنکارا به دست ما نرسیده و در حال حاضر آنچه که در این زمینه منتشر شده یک خبر رسانه ای است.

به گزارش میزان، سخنگوی وزارت امور خارجه: خبر موثقی در این خصوص تاکنون از سفارت کشورمان در آنکارا به دست ما نرسیده و در حال حاضر آنچه که در این زمینه منتشر شده یک خبر رسانه ای است.

آنچه که در حال حاضر می توانم بگویم این است که در این تیراندازی ها بعید است سفارت ایران هدف بوده باشد و در واقع نمی توانم تأیید کنم که هدف سفارت ایران بوده است.