ادیان و مذاهب در استرالیا

ادیان و مذاهب

مذهب در استرالیا سرشماری سال 2011

درصد

مذهب

25.3

مسیحیت کلیسای کاتولیک

17.1

مسیحیت کلیسای انگلیس

18.7

سایر مسیحیان

2.5

بودایی

2.2

اسلام

1.3

هندو

1.2

مذاهب دیگر

22.3

بدون مذهب

9.4

عدم اظهار یا نامشخص

برخی از بومیان استرالیا که تا پیش از ورود اروپاییان به استرالیا، از آیین دیرینه و بدوی خود پیروی می‌کردند، به مسیحیت گرویده‌اند. مسیحیت را اروپائیان به استرالیا آوردند و با آغاز مهاجرت به این سرزمین به تبلیغات و فعالیت پرداختند. در قرن بیستم، با مهاجرت شمار اندکی از آسیایی‌ها از چین، آسیای جنوب شرقی، هند و خاورمیانه، آیین‌ها و ادیان بودایی، اسلام، یهودی و بهائی به این کشور راه یافتند.  در سال ۲۰۰۱، بیش از ۷۰٪ استرالیایی‌ها خود را مسیحی معرفی کرده‌اند و بیش از ۱۵٪ نیز از هیچ آئینیپیروی نمی کردند. بودائیسم و اسلام نیز هر یک با کمتر از 2 درصد، در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.در استرالیا دین از حکومت جدا بوده و طبق قانون، دین و مذهب آزاد است و هر کس می‌تواند آئین‌های  دینی خود را آزادانه پیگیری کند.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید