شهرهای اصلی استرالیا

شهر های مرکزی استرالیا

مرکز ایالت و قلمروهای استرالیا (2013)

ایالت / قلمرو

مرکز

جمعیت مرکز

جمعیت ایالت / قلمرو

مرکز ایالت از سال

قلمرو پایتختی استرالیا

کانبرا

381,488

381,488

1913

نیو ساوت ولز

سیدنی

4,757,083

7,410,399

1788

ویکتوریا

ملبورن

4,347,955

5,739,341

1851

کوئینزلند

بریزبن

2,238,394

4,656,803

1860

استرالیای غربی

پرث

1,972,358

2,519,321

1829

استرالیای جنوبی

آدلید

1,291,666

1,670,827

1856

تاسمانی

هوبارت

217,973

513,159

1826

قلمرو شمالی

داروین

136,245

240,759

1911

هشت شهر مرکزی در استرالیا وجود دارد. از سال 1901، ملبورن اولین پایتخت استرالیا محسوب می شد. در سال 1927 کرسی دولت به شهر نوپای کانبرا منتقل شد و تا امروز کانبرا پایتخت اصلی استرالیا به شمار می‌رود.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید