نوشتن رزومه کاری

نحوۀ نوشتن رزومه کاری برای استرالیا

برای استفاده از برنامه های مهاجرتی استرلیا از طریق کار و تخصص شما نیاز به نوشتن رزومه  و سوابق کاری و گاهی ارسال آن به یک کارفرما در آن کشور دارید.برای این منظور در این بخش از وب سایت مهاجرت به شرح چگونگی نوشتن یک رزومه کاری به زبان انگلیسی می پردازیم.

بایدها و نبایدهای نوشتن رزومه کاری

بایدها:

بایدروزمه تان خلاصه و کوتاه باشد: لازم نیست دربارۀ تحصیلات یا سابقۀ استخدامیتان تمام جزئیات را بنویسید.

باید رزومهتان را روی یک یا دو طرف کاغذA4  بنویسید.

باید از جملات کوتاه و حاوی اطلاعات کافی، پاراگرافهای کوتاه و انگلیسی استاندارد استفاده کنید.

باید در توضیح مسئولیتها و دستاوردهایتان از افعال مؤثر استفاده کنید (مانند تدریس کردن، راهنمایی کردن، پیشرفت کردن): این روش باعث میشود رزومهتان تأثیر بیشتری داشته باشد.

باید علامتهایی را بکار ببرید یا برخی موارد را پررنگ بنویسید تا اطلاعات کلیدی مشخص شوند.

باید متن را بازخوانی کنید تا بتوانید غلطهای املایی، گرامری و علائم نگارشی را اصلاح کنید: بسیاری از کارفرمایان این نوع روزمههای پراشتباه را مدنظر قرار نمیدهند.

باید رزومهتان را در صورت هرگونه تغییر، بهروز کنید.

نباید ها:

نباید وارد جزئیات شوید، کارفرمایان فرصتی ندارند تا همۀ موارد نامرتبط و غیر ضروری مانند سن، قد سرگرمی ها و.. را بخوانند.

نباید وقفههای شغلیتان را لحاظ کنید ، با یک یا دو جمله دربارۀ این وقفه ها توضیح دهید.

نباید از قلمها یا اشکال تایپی متنوع استفاده کنید، یک یا دو نوع قلم را انتخاب کنید که واضح و قابل خواندن باشند. 

نباید از رنگ، شکل گرافیکی یا عکس نامناسب استفاده کنید.

نباید اسم اشخاص را به عنوان معرف نویسید مگر اینکه مطمئن باشید که آنها راضی هستند تا معرف شما باشند.

نباید رزومه بیش از دو صفحه باشد.

نحوۀ تنظیم روزمه انگلیسی Resume

روزمه باید واضح، دارای چند بخش اصلی و به خوبی تنظیم شدهباشد تا کارفرما بتواند سریع و آسان به اطلاعات موردنظر خود دست یابد. در اینجا به چند نکته در تنظیم رزومه اشاره میکنیم:

جزئیات شخصی

·        نام Full Name

·        نشانیAdress

·        شماره تلفن (منزل و یا تلفن همراه(Phone Number

·        آدرس ایمیل (ترجیحاً شخصی باشد(  Email Adress

·        پروفایل شخصی  Personal Profile

لازم نیست تاریخ تولد، وضعیت تأهل یا ملیت خود را درج کنید مگر اینکه در مشخصات شغلی به آن ارجاع شدهباشد.

در قسمت پروفایل شخصی میتوانید خود را به کارفرمای بالقوه معرفی کنید و در آن این موارد را بگنجانید که چه کسی هستید، چه مهارتها و قابلیتهایی دارید و اینکه چرا میتوانید برای شرکت به عنوان یک سرمایه تلقی شوید و در واقع تصویری کلی و گویا از شما است که به طور جزئی تر در سایر بخش‌های رزومه ذکر می شود.

سوابق تحصیلی

اگر هنوز دانشجو هستید مشخص کنید که کماکان ادامه دارد و به زودی تمام میشود.

اگر تحصیلات تکمیلی را به پایان رساندهاید، در مورد بعدی آن را لحاظ کنید. سپس، دربارۀ تاریخ پایان دانشگاه و مدت زمان آن توضیح دهید و موارد زیر را هم بگنجانید:

·        فهرستی از درسهایی که نمرات بالا در آن ها دریافت کرده اید.

·        هر استعداد، دستاورد، یا آموزش مرتبط

·        هر دورۀ آموزشی مرتبط را لحاظ کنید (مثل دورۀIT یا تسلط به یک زبان خارجی)؛

·        دربارۀ هر پاداش خاص و یا سایر دستاوردهای حرفهای مرتبط به شغل موردنظر بنویسید.

سابقۀ استخدامی

اگر در حال حاضر به شغلی اشتغال دارید، در شروع شرح آن:

·        طرحی اجمالی از نقش، مسئولیتها و استعدادهای خود ارائه دهید که بر اساس موارد مرتبط به شغلتان باشد.

·        از مشاغل قبلیتان بنویسید و با ارائۀ طرحی خلاصه از هر کدام، هر جنبۀ مرتبط با شغل را مشخصاً ذکر کنید. در صورت لزوم، مکانهای شغلی و کار اختیاری را هم لحاظ کنید.

·        اگر جوان هستید و این اولین شغل اصلیتان است لازم نیست تمامی مشاغل غیرمهمی را که قبلاً انجام دادهاید را درج کنید و میتوانید از همۀ آنها را به عنوان پستهای اجرایی موقتی یاد کنید.

·        تمام وقفههای موجود در سابقۀ استخدامی خود را توضیح دهید چون در غیر اینصورت، تأثیر منفی خواهد داشت. اگر کودکی را پرورش میدهید، بیکار هستید و یا در دورۀ وقفۀ شغلی هستید، با درج یک جمله کوتاه آن را شرح دهید.

·        دربارۀ هر دورۀ خاص بیکاری خود به صورت مثبت توضیح دهید: می توانید هر فعالیت خارج از شغلی که انجام میدادید را نام ببرید از قبیل انجام کار اختیاری و یادگیری و پرورش استعدادهای جدید و ..

تمایلات یا سرگرمیها

·        با ارائۀ طرحی مختصر از تمایلات و سرگرمیهایتان، کارفرمای بالقوه میتواند به نوع شخصیت شما پی ببرد. حتی این موارد نشاندهندۀ استعدادهایی است که در موقعیت فعلیتان از آنها استفاده نمیکنید.

معرفها

·        قبل از اینکه نام افراد معرف را درج کنید، مطمئن باشید که آنها تمایل دارند معرف شما باشند.

·        نام و شمارۀ تماس افراد معرف را درج کنید. ترجیحاً معرف باید از محل کار فعلیتان باشد و یا در درجۀ دوم کارفرمای قبلیتان باشد.

·        اگر این اولین شغلتان است، میتوانید نام مربی، مدرس و یا هر کسی که شما را به خوبی میشناسد را بنویسید (معرف نباید از افراد خانوادهتان باشد)

یک نمونه از رزومه

Chronological C.V.

 

Personal Details :

Full Name: Kate Smith

Address: 123 Anytown Rd.

Riverton

Manchester

Personal Profile:

- An enthusiastic college student with excellent knowledgeof Business Administration. I am able to meet deadlines and can workwithin a team or on my own initiative.

- I am keen to find a good University so as I can continue my education.

Education and Qualifications:

2000 Present: Oldham Sixth Form College

GNVQ Intermediate Business and Finance

(Including units on office procedure, accounting and business management)

1995 2000:    Manchester High School

GCSEs:

English Language:     Grade C

Mathematics:     Grade D

French:     Grade C

Art:     Grade B

History:     Grade C

Work Experience:

July 1999 – September 1999:        J&B Solicitor

Office Junior

Main tasks:

- Syccessfully dealt with telephone enquiries.

- Organized and maintained an effective filing System.

- Typed Letters, memos and reports.

November 1997:  Marketing 4U Company (work experience)

Main tasks:

- Used various office equipment including faxes, photocopiers and laminators.

- Word processed letters and address labels.

Other Information:

- I recently participated in a reader scheme where I helped children with learning difficulties.

- I am currently taking driving lessons.

Referrences:

Mrs J. Brown

Course Tutor (Automobile Engineering)

Trafford College

Green Lane

Trafford

Tel: 0161 001 2222

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید