ویزای نامزدی استرالیا

ویزای نامزدی (زیرگروه 300)

این ویزا به افراد اجازه میدهد به استرالیا آمده و با نامزد خود ازدواج کنند.

در صورتی میتوان موفق به اخذ این ویزا شد  که قصد ازدواج با یکی از افراد زیر را داشته باشید:

    شهروند استرالیا

    مقیم دائم استرالیا

    شهروند نیوزلند واجد شرایط

این ویزا به صورت موقت و نه ماهه است. زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی خارج از استرالیا باشید.اما در عین حال جشن عروسی شما لازم نیست حتما در استرالیا باشد و در هر کشوری می تواند انجام شود.

در صورت دریافت ویزای نامزدی استرالیا شما خواهید توانست: 

·        قبل از ازدواج با نامزد خود به استرالیا وارد شوید

·        از استرالیا و یا به استرالیا عزیمت کنید

·        در استرالیا مشغول کار شوید

·        در استرالیا مشغول تحصیل شوید(بدون برخورداری از پشتوانه مالی دولت استرالیا) 

·        جهت اخذ ویزای همسر در استرالیا بعد از ازدواج اقدام کنید

شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

·        فرزندان وابسته به شما

·        دیگر خویشاوندان وابسته.

* با داشتن ویزای ویزیتور نمیتوان از داخل استرالیا برای این ویزا اقدام نمود.

 آزاده
  سلاممدت زمان اخذ این ویزا چند ماهه و چقدر هزینه ش میشه؟ و آیا وکیل می‌تونه این مدت زمانی کاهش بده یا خیر؟  
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید