دانشگاه‌های دارای بیشترین دانشجوی خارجی

سالانه دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف جهت ادامه تحصیل و یافتن فرصت‌های شغلی بهتر به کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند.

کشور انگلستان یکی از محبوب‌ترین کشورها برای ادامه تحصیل، هم درمیان ایرانیان و هم در میان مردمان سایر کشورهاست. 10 کشوری که بیشترین تعداد دانشجو در انگلیس هستند، عبارتند از: قبرس، یونان، فرانسه، مالزی، امریکا، آلمان، ایرلند، نیجریه، هندوستان و چین.

برطبق آماری که در سال 2016 توسط وبسایت The Telegraphمنتشر شد، در دانشگاه برتر انگلستان و بریتانیا که بیشترین تعداد دانشجویان خارجی را دارند، معرفی گردید. در این لیست نام‌های دانشگاه‌ اقتصاد لندن انگلستان (دانشگان اقتصاد و علوم سیاسی لندن)، دانشگاه ایمپریال لندن و کالج دانشگاهی لندن نیز به چشم می‌خورد که در صفحه‌ی دانشگاه‌های انگلستان به آن پرداخته شد.

جدول زیر دانشگاه‌های دارای بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در بریتانیا را نمایش می‌دهد.

رتبه در بریتانیا (از 127 دانشگاه برتر) تعداد دانشجویان خارجی درصد دانشجویان خارجی نام دانشگاهردیف

سایر

عضو اتحادیه اروپا

55

570

140

56.35%

University of Buckingham

دانشگاه باکینگهام انگلستان

1

3

1,505

285

44.64%

London School of Economics and Political Science (LSE)

دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن

2

5

2,365

880

41.63%

University of St Andrews

دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند

3

125

1,915

1,320

39.84%

Glyndwr University

دانشگاه گلیندور ولز

4

43

750

420

39.39%

School of Oriental and African Studies (SOAS)

(دانشگاه) مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا انگلستان

5

85

3,730

1,535

37.81%

University of the Arts

دانشگاه هنر انگلستان

6

4

2,385

1,015

37.57%

Imperial College London

کالج سلطنتی لندن

7

10

3,805

1,155

36.75%

University College London

کالج دانشگاهی لندن

8

34

1,350

725

31.37%

Heriot-Watt University

دانشگاه هریوت وات اسکاتلند

9

40

1,910

940

28.13%

City University London

دانشگاه سیتی لندن

10