رستوران‌های ایرانی در لندن

احتمالاً رستوران‌های ایرانی لندن بیشتر از هر شهر غربی دیگری، غیر از لس‌آنجلس که مهاجران ایرانی منطقه‌ای از آن را تهرانجلس نامیده‌اند - است. این رستوران‌های ایرانی، با استفاده از طراحی داخلی و طعم غذاهای سنتی، شما را به ایران نزدیک می‌کنند. لیست تعدادی از بهترین رستوران‌های ایرانی لندن بصورت زیر است.

رستوران ایران Iran Restaurant

غذا: 5/4.5

سرویس: 5/4.5

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 7409 3337

آدرس: 27 Shepherd Market | Mayfair, London W1J 7PR, England

وبسایت: http://www.iranrestaurant.co.uk

این رستوران در منطقه Mayfair لندن واقع شده است. گذشته از اینکه این منطقه دارای بهترین پارک‌ها و معروف‌ترین گالری‌ها، هتل‌های لوکس و خیابان‌های مشهور است، همچنین یکی از اختصاصی‌ترین مناطق کم‌جمعیت انگلستان به شمار می‌رود.

کافه رستوران آر اند اچ R & H cafe gallery

غذا: 5/5

سرویس: 5/5

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 8948 4087

آدرس: 15 Richmond Hill, London TW10 6RE, England

وبسایت: http://www.randhbusinessltd.com

رستوران حافظ Hafez Restaurant

غذا: 5/4.5

سرویس: 5/4

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 7229 9398

آدرس: 5 Hereford Road, London W2 4AB, England

وبسایت: http://www.hafezrestaurant.co.uk

رستوران کیش Kish Restaurant

رستوران ایرانی در انگلیسغذا: 5/4.5

سرویس: 5/4

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 7624 2525

آدرس: 7-9 Kilburn High Road, London NW6 5SD, England

وبسایت: http://www.kishpersianrestaurant.com

رستوران ایران Iran Restaurant

غذا: 5/3.5

سرویس: 5/3

قیمت: 5/3

تلفن: +44 20 7723 1344

آدرس: 59 Edgware Road, London W2 2HZ, England

وبسایت: -

رستوران صدف Sadaf Restaurant

رستوران ایرانی در انگلیسغذا: 5/4.5

سرویس: 5/4

قیمت: 5/4

تلفن: +44 20 7243 8444

آدرس: 27 Westbourne Grove, London W2 4UA, England

وبسایت: http://www.sadaf-restaurant.co.uk

رستوران محسن Mohsen Restaurant

غذا: 5/4.5

سرویس: 5/4.5

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 7602 9888

آدرس: 152 Warwick Road | Kensington, London W14 8PS, England

وبسایت: -

رستوران ریحانه Reyhana Restaurant

رستوران ایرانی در انگلیسغذا: 5/4.5

سرویس: 5/4.5

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 7267 0479

آدرس: 20 Malden Road, London NW5 3HN, England

وبسایت: http://www.reyhanarestaurant.com

رستوران مهدی Mahdi Restaurant

غذا: 5/4.5

سرویس: 5/3.5

قیمت: 5/4

تلفن: +44 20 8563 7007

آدرس: 215-217 King Street | Hammersmith, London W6 9JT, England

وبسایت: http://mahdirestaurant.co.uk

رستوران آریانا دو Ariana II Restaurant

غذا: 5/4.5

سرویس: 5/4

قیمت: 5/4

تلفن: +44 20 3490 6709

آدرس: 241 Kilburn High Road, London NW6 7JN, England

وبسایت: http://www.ariana2.uk/

رستوران بلگریو Belgrave Restaurant

غذا:4.5/5

سرویس:5/5

قیمت:4.5/5

تلفن: +44 (0)20 7624 4242

آدرس: 1 Belgrave Gardens | St Johns Wood, London NW8 0QY, England

وبسایت: http://www.belgraverestaurant.com

رستوران رومی Rumi Restaurant

رستوران ایرانی در انگلیسغذا:5/5

سرویس:5/5

قیمت:4.5/5

تلفن: +44 20 8830 6688

آدرس: 67 Cricklewood Broadway, London NW2 3JR, England

وبسایت: http://www.rumi-restaurant.co.uk

رستوران کته Kateh Restaurant

غذا:4/5

سرویس:3.5/5

قیمت:3.5/5

تلفن: +44 20 7289 3393

آدرس: 5 Warwick Place | Maida Vale, London W9 2PX, England

وبسایت: http://www.katehrestaurant.co.uk

رستوران کاسپین The Caspian Restaurant

غذا: 5/4.5

سرویس: 5/4.5

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 8297 1170

آدرس: 117 Burnt Ash Road | Lee, London SE12 8RA, England

وبسایت: http://www.thecaspian.co.uk

رستوران Gitane

رستوران ایرانی در انگلیسغذا: 5/4.5

سرویس: 5/4.5

قیمت: 5/4

تلفن: +44 20 7631 5269

آدرس: 60 Great Titchfield Street | Fitzrovia, London W1W 7QF, England

وبسایت: https://www.gitanelondon.co.uk

رستوران آشپزخانه نامو Namo Persian Kitchen

غذا: 5/4.5

سرویس: 5/4

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 8878 5841

آدرس: 425 Upper Richmond Road West, London SW14 7PJ, England

وبسایت: http://www.namopersiankitchen.co.uk

رستوران گالریا Galleria Restaurant

غذا: 5/4

سرویس: 5/4

قیمت: 5/3.5

رستوران ایرانی در انگلیستلفن: +44 20 7224 1692

آدرس: 17 New Cavendish Street | Marylebone, London W1G 9UA, England

وبسایت: http://www.galleriarestaurant.co.uk

ساندویچی کاسپین Caspian Sandwich Bar

غذا: 5/5

سرویس: 5/4.5

قیمت: 5/4.5

تلفن: +44 20 8567 9645

آدرس: 147 Uxbridge Road | West Ealing, London W13 9AU, England

وبسایت: -