سیاست و حکومت انگلستان

انگلستان بزرگترین کشور تشکیل‌دهنده پادشاهی متحد در میان کشورهای ولز و اسکاتلند محسوب می‌شود. سیاست انگلستان سیستم بسیار ساده‌ای دارد. سیاست انگلیس شامل سلطنت مشروطه و یک پارلمان می‌شود.

حکمران فعلی انگلستان، ملکه الیزابت دوم است. او رهبر کشورهای همسود نیز هست. این حکومت‌های همسود شامل زیر می‌شوند:

پادشاهی متحد، استرالیا، کانادا، نیوزلند، تووالو، سنت لوسیا، آنتیگوا و باربودا، جامائیکا، باربادوس، پاپوآ گینه نو، گرانادا، باهاما، جزایر سلیمان، سنت وینسنت و گرنادین، بلیز، سنت کیتس و نویس.

انگلیس پیش از سال 1707 دارای دولت مستقل بود. پس از آن توسط قانونی‌سازی‌های پیمان پیوند بریتانیا و اسکاتلند ۱۷۰۷، انگلستان و اسکاتلند، تشکیل پادشاهی بریتانیای کبیر را دادند. از آنموقع انگلستان بطور مستقیم توسط پارلمان اداره می‌شود. مجلس عوام مرتبه پائین‌تری از پارلمان بریتانیا است. پارلمان بریتانیا در کاخ وست‌مینستر قرار دارد. مجلس عوام از 532 عضور پارلمان برای ناحیه انگلستان تشکیل شده است. پارلمان توسط نخست وزیر اداره می‌شود که درحال حاضر، در سال 2017، نخست وزیر انگلستان، ترزا می است.