کشورهای مشترک‌المنافع

کشورهای مشترک‌المنافع چیست؟

قلمروهای همسود یا قلمروهای مشترک‌المنافع (Commonwealth Realms) از مستعمرات سابق امپراطوری بریتانیا تشکیل یافته که در آنها ملکه الیزابت دوم، بطور رسمی عنوان ملکه و رئیس کشور را دارد. ملکه الیزابت دوم خود در بریتانیا مستقر است، بنابراین در کشورهای دیگر «فرماندار کل» که معمولاً به پشنهاد نخست وزیر آن کشور و دستور ملکه انتخاب می‌شود، به اجرای وظایف رئیس کشور می‌پردازد.

درواقع ریاست کشور یک مقام تشریفاتی‌ست و عملاً کارهای روزمره این کشورها توسط دولت انتخابی به ریاست نخست وزیر انجام می‌شود. قلمروهای همسود شامل کشورهای زیر می‌شود: استرالیا، کانادا، بلیز، زلاندنو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو، آنتیگوا و باربودا، باهاما، باربادوس، گرنادا، جامایکا، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، هند، سنت وینسنت و ئگرنادین.

 کشورهای مشترک‌المنافع زیرمجموعه اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع هستند.

اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع

کشورهای مشترک‌المنافعاتحادیه کشورهای همسود شامل مجموعه‌ای از 53 کشور مستقل است که تمام آنها به جز کشورهای موزامبیک و کامرون، قبلاً از مستعمرات امپراطوری بریتانیا بوده‌اند. این کشورها در تصویر مقابل نمایان می‌باشند.

این 53 عضو اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع رو هم رفته 1.9 میلیارد نفر جمعیت دارند که تقریباً معادل 30% از جمعیت کره زمین است. تولید ناخالصی ملی این اتحادیه (شاخص  GDP) معادل 7.8 ترلیون دلار است که 16% اقتصاد جهانی را شامل می‌شود. جمع مساحت‌های کشورهای مشترک‌المنافع 31.5 میلیون کیلومتر مربع، معادل یک سوم خشکی زمین است. پهناورترین کشوهای عضو اتحادیه کشورهای همسود، کانادا، استرالیا و هند هستند.

در تمامی کشورهای مشترک‌المنافع (به جز کانادا) رانندگی از سمت چپ انجام می‌شود. بعدها کشورهای  کامرون، غنا و نیجریه جهت رانندگی خود را به راست تغییر دادند.