آتش سوزي در يک مدرسه يهودي در لندن

تاریخ ثبت خبر :7/4/2017

در پی آتش گرفتن يک مدرسه مذهبی يهودی در منطقه هکنی درقسمت شرقی شهر لندن، بخشی از طبقه همکف این مدرسه فرو ريخته و کار امدادرسانی را براي 95 آتش نشانی که در محل حادثه در حال مهار آتش هستند، بسیار دشوار کرده است.

در حالی که مردم حاضر در محل حادثه در حال جمع کردن کتيبه های تورات بودند، 8 تيم آتش نشانی خود را به صحنه رسانده و عمليات اتفا حریق را آغاز کردند.

طبقه زيرین، همکف ساختمان و قسمتی از طبقه اول در حال سوختن می باشد و به گفته «نيکلا لون» رئيس ايستگاه آتش نشانی که در محل حادثه است، ريختن طبقه همکف درقسمت زی زمین ساختمان شرايط بسیار خطرناکی را ايجاد کرده است.

علاوه بر این بريگاد آتش نشانی لندن در اعلام کرد که تعداد 95 آتش نشان در محل وقوع حادثه مشغول عمليات اتفا حریق هستند.

او همچنین گفت: ماموران برای دسترسی راحت تر به زيرزمين اين ساختمان از وسایل تنفسی ویژه استفاده می کنند.

هنوز دلیل آتش سوزی مشخص نشده است.

پس از آتش سوزی ساختمان 27 طبقه گرنفل لندن که در روز چهارشنبه 24 خرداد که به مرگ بيشتر از 100 نفر انجاميد، اين چندمين حادثه آتش سوزی در شهر لندن است.