به دام افتادن گروه جعل مدارک مهاجرت به انگلستان

تاریخ ثبت خبر :3/15/2018

یک باند تبهکار انگلیسی شامل هفت نفر که مدارک شناسایی و رسمی اتباع انگلستان شامل گذرنامه انگلستان را جعل می کردند، دستگیر شده و به زندان افتادند. 

این گروه خلافکار، در ازای دریافت پول اقداماتی جهت تهیه مدارک جعلی ویزای انگلستان و اقامت این کشور انجام می دادند از جمله تهیه مدارک اقامت انگلستان و حتی مدارک دانشگاه های این کشور.

این گروه مدتی بود که از طریق روش های نامبرده و همچنین تهیه مدارک و کارت شناسایی انگلستان برای مهاجران غیرقانونی این کشور، برای خود کسب درآمد می کردند اما با پیگیری های پلیس این کشور و با استفاده از ماموران نفوذی، شناسایی و دستگیر شدند.

پس از دستگیری همه اعضای این باند تبهکار به جرم های خود اعتراف کردند و به زندان "وولویچ کروان کورت" (Court Woolwich Crown) منتقل و زندانی شدند. مدارکی که این گروه درست می کردند و اکنون به عنوان مدارک جرم به دست پلیس انگلستان افتاده عبارتند از:

سه گذرنامه جعلی انگلستان هر کدام در ازای £800

یک مجوز اقامت در انگلستان در ازای £600

یک مدرک دانشگاهی انگلستان در ازای £200

کارآگاه "بن توماس" از واحد تخلفات و جرائم مهاجرتی، می گوید: دستگیری و آوردن این گروه تبهکار به دادگاه، موجب کاهش ضربات سیستماتیک و مالی به سیستم مهاجرت انگلستان می شود.

در کشورهای غربی در سالهای اخیر عده ای از سودجویان در ازای دریافت مبالغی از مهاجران غیرقانونی، اقدام به جعل مدارک ویزا و اقامت آن کشورها کرده اند که بسیاری از این گروه ها به دام نیروهای پلیس افتاده اند.