نخست وزیر انگلیس انتشار گزارش «حمایت عربستان از افراط گرایی» را به تعویق انداخت

تاریخ ثبت خبر :7/4/2017

به نقل از خبرگذاری الجزیره، گزارش حمایت بعضی کشورها از افراطی گری که غالبا روی عربستان سعودی تمرکز شده، در سال ۲۰۱۵ به وسیله دیوید کامرون تهیه شده بود. ترزا می نخست وزیر انگلستان در آن زمان سکان دار وزارت کشور بود. وزارت کشور و دفتر نخست وزیری کشور انگلیس اعلام کرده اند اینکه این گزارش چه زمانی انتشار یابد، تصمیمی است که ترزا می باید بگیرد.

 

این گزارش به طور مخصوصی به سرمایه گذاری کشورعربستان برای گسترش افراطی گری در کشورانگلیس پرداخته است. بیشتر سیاستمداران مخالف و گروه های حقوق بشر اقدام نخست وزیر در تعویق انتشار این خبر را محکوم کرده اند.

 

علاوه بر این انگلیس یکی از اصلی ترین حمایت کنندگان کشور عربستان در جنگ با کشور یمن است که مبالغ بسیار زیادی اسلحه به این کشور فروخته است.