نخست وزیر ترکیه عازم انگلستان شد

تاریخ ثبت خبر :5/30/2017

مصطفی الیتاش رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان و حیاتی یازیجی معاون این حزب نخست وزیر ترکیه را در این سفر همراهی می کنند. یلدریم در این سفر رسمی با ترزا می نخست وزیر انگلستان دیدار و مذاکره می کند. همچنین وی قرار است در کنفرانس بین المللی سومالی شرکت کرده و با رهبران دیگر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس نیز به صورت دو جانبه دیدار و مذاکره کند.