بیمه دانشجویی در آلمان

بدون داشتن قرارداد بیمه امکان ثبت نام در دانشگاه‌های آلمان وجود ندارد. تمام دانشجویان هنگام ثبت نام در دانشگاه‌های آلمان موظف هستند تحت پوشش “بیمه درمانی دانشجویی” (studentische Krankenversicherung)  باشند.البته افرادی آلمان با برخی موسسات بیمه دیگر کشور های اتحادیه اروپا قرارداد دارد و این بدین معنی است که کسانی که تبعه کشورهای اتحادیه اروپا هستند این امکان را دارند تا از بیمه کشور خود در خاک آلمان استفاده نمایند. این قوانین در خصوص دانشجویان ایرانی کاربرد ندارد! لذا می‌بایست درخواست قرارداد بیمه دانشجویی را در آلمان ارائه و نسبت به ثبت قرارداد اقدام کنید.

انتخاب یک شرکت خوب بیمه ای و قابل اعتماد با تعرقه و پوششهای مناسب یک نکته بسیار مهم می باشد.گاهی برخی شرکتهای بیمه ای در آلمان از تمدید قرارداد بیمه دانشجویانی که در سال اول از خدمات پزشکی زیادی استفاده کرده ایند خودداری می نماید.بنابراین بهتر است در صورت یافتن یک شرکت مناسب بیمه ای قرارداد خود بیمه دانشجویی خود را چند ساله ببندید.

 

در آلمان شرکت های بیمه دولتی وظیفه دارند، دانشجویان را تا پایان سی سالگی یا تا پایان چهاردهمین ترم تحصیلی در دانشگاه با تعرفه های دانشجویی و ارزان قیمت بیمه کنند.اما در صورتی که  سن شما از سی سال بیشتر باشد یا در طول دوران تحصیل از سی سالگی فراتر رود یا چهاردهمین ترم تحصیلی را پشت سر گذاشته باشید و هنوز تحصیل خود را به پایان نرسانده باشید، می توانید با پرداخت تعرفه های گرانتر به قرارداد خود با شرکت بیمه ادامه دهید ویا با یک شرکت بیمه خصوصی قرارداد ببندید.

 

در حال حاضر در شرکتهای بیمه دولتی تعرفه بیمه دانشجویی برای پسران و دختران ماهانه مبلغ ۷۸  یورو است.اما پس از 30 سالگی یا پایان ترم چهاردهم تحصیل،تعرفه قرارداد بیمه دانشجویی ماهانه 160 یورو خواهد بود. اگر اثبات شود درآمد دانشجو ناچیز است، همسر و فرزندان فرد دانشجو که به همراه وی در آلمان اقامت دارند از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.در صورتی که دانشجو در هنگام ثبت نام در دانشگاه بیشتر از ۲۹ سال داشته باشد، نمی توانند از تعرفه های بیمه دولتی بهره مند شود و باید برای دریافت بیمه دانشجویی به به شرکت های خصوصی بیمه مراجعه کنند. از سوی دیگر چنانچه دانشجو مبلغ ماهانه حق بیمه دانشجویی خود را نپردازد، اداره بیمه  فورا دانشگاه را از این امر مطلع خواهد ساخت و این حالت می­تواند به اخراج دانشجو از دانشگاه منجر شود.

 

در میان شرکتهای ارائه دهنده بیمه خصوصی، شرکت های یونیون Union و ماویستا  Mawista خدمات مناسبی برای بیمه دانشجویان خارجی ارائه می دهند.