آب و هوای برلین آلمان


دمای میانگین و تعداد روزهای بارانی در برلین آلمان

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما در روز
(C°)

2

3

8

13

19

22

24

23

20

13

7

3

دما در شب 
(C°)

-3

-3

0

4

8

12

14

13

10

6

2

-1

تعداد زورهای بارانی

17

15

12

13

12

13

14

14

12

14

16

15

آب و هوای برلین

آب و هوای برلین در طبقه بندی آب و هوای گرم و معتدل قرار میگیرد.با تابستان های نسبتا گرم و گاهی شرجی. برلین شهری است که میزان بارندگی در آن بالا است. حتی در خشک ترین ماه سال نیز بارش در آن فراوان است .متوسط دما در برلین 9.1 سانتی گراد است. میانگین بارش در این شهر به 570 میلی متر میرسد

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید