اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان یک بازارپویا و سطح بالا از نظر نوآوری است با نیروی کار ماهر، سرمایه زیاد و سطح فساد پایین .آلمان بزرگترین اقتصاد در اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص ملی است.این کشور همچنین سومین صادر کننده بزرگ جهان در صادرات کالا و خدمات می باشد. بخش خدمات 70 درصد ، بخش صنایع 29 درصد و کشارزی حدود 1 درصد تولید ناخالص این کشور را تشکیل می دهند.40 درصد درآمد اقتصادی آلمان نیز از صادرات تامیین می شود.آلمان دارای ذخایر نسبتا غنی از چوب،سنگ آهن، پتاس ، نمک ، اورانیوم ، نیکل، کوپر و گاز طبیعی است.بزرگترین منابع انرژی کشور آلمان به ترتیب سوخت های فسیلی(50 درصد) ، انرژی هسته ای ، گاز ، انرژی باد ، زیست توده (Biomass) و انرژی خورشیدی است.

بزرگترین تهدید پیشرفت اقتصاد آلمان در آینده،میزان زاد و ولد پایین در این کشور است که از پایین ترین ها در دنیا است. بخصوص در بخش تحصیلکرده جامعه آلمان این موضوع بیشتر به چشم می خورد.بنابراین در صورت عوض نشدن این روند، کاهش نیروی انسانی و کمبود ظرفیت ها برای ایجاد خلاقیت ، چالش بزرگ اقتصاد آلمان در آینده خواهدبود.