ایالت های آلمان

آلمان به  16 ایالت -  Bundesländer - تقسیم می شود.بر اساس قانون فدرال آلمان هریک از ایالت‌های آلمان، خود دارای دولت و قانون اساسی و تا حد زیادی خود مختار بوده و بر اساس قوانین داخلی خود مدیریت می‌شود.ولی برخی مسائل مانند مصالح خارجی و مسائل دفاعی تحت اختیار دولت مرکزی است. 

هامبورگ و برلین و برمن تنها شهر هایی در آلمان هستند ایالت نیز  محسوب می شوند(شهر ایالت). 

از سال ۲۰۰۹ آلمان دارای ۴۰۳ منطقه می‌باشد، این مناطق شامل ۳۰۱ منطقه روستایی و ۱۰۲ منطقه شهری هستند.

ایالت های آلمان
ایالت مرکز مساحت (کیلومتر مربع) جمعیت
نوردراین-وستفالن دوسلدورف 34,043 17,845,145
بایرن مونیخ 70,549 12,538,696
بادن-وورتمبرگ اشتوتگارت 35,752 10,753,880
نیدرزاکسن هانوفر 47,618 7,819,293
هسن ویسبادن 21,115 6,067,021
زاکسن درسدن 18,416 4,149,477
راینلاند-فالتس ماینز 19,847 4,003,745
برلین برلین

819

3,460,725
اشلسویگ-هولشتاین کیل 15,763 2,834,259
براندنبورگ پوتسدام 29,477 2,503,273
زاکسن-آنهالت ماگدبورگ 20,445

2,335,006

تورینگن ارفورت 16,172 2,235,025
هامبورگ هامبورگ 755 1,786,448
مکلنبورگ-فورپومرن شورین 23,174 1,624,327
زارلاند زاربروکن 2,569 1,017,567
برمن برمن 404 660,999