مذهب در آلمان

مذاهب مختلفی در آلمان وجود دارد از جمله مسیحیت ، یهودیت ، اسلام و ..مسلمانان آلمان نیز جمعیتی قابل توجه در این کشور دارند.

برطبق سرشماری سال 1990 حدود 45 درصد مردم اظهار داشتند که به خدا معتقدند بر اساس آمار سال 2005 حدود 47% مردم به خدا معتقد بودند. در سال 2014 بیش از 34 درصد مردم آلمان اعلام کردند که اساسا دارای مذهب نیستند.در سال 2014 بیشتر آلمانی های دارای مذهب، دین خود را مسیحیت اعلام کردند.مسیحیت در آلمان 49.2 میلیون نفر (61%) پیرو دارد.دومین مذهب مردم آلمان اسلام است با جمعیتی بیش از 2.1 میلیون نفر (2.6%) .در جدول مقابل مذاهب مختلف در آلمان به تفکیک نشان داده شده است.

مذهب در آلمان(2014)
بدون مذهب 34%
مسیحیت (کاتولیک) 29.9%
مسیحیت (پروتستان) 29.8%
اسلام 2.6%
مسیحیت (ارتودکس) 1.3%
یهود 0.1%
دیگر مذاهب 2.2%
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید