استانبول

استانبول  (Istanbul)یکی از بزرگترین شهرهای دنیا است که به عنوان بزرگترین شهر ترکیه  و مرکز اقتصادی ، تاریخی و فرهنگی این کشور شناخته می شود.جمعیت استانبول که به صورت تاریخی به نام قسطنطنیه (Constantinople) معروف است تا پایان سال 2014 تقریبا برابر با 14.4 میلیون نفر سرشماری شده و در حقیقت تا کنون  مرز 15 میلیون نفر را گذرانده است.

این شهر در شمال ترکیه واقع شده و از طریق تنگه بسفر (Bosphorus strait) که بین دریای مرمره (Sea of Marmara) و دریای سیاه (Black Sea) قرار گرفته ، قاره اروپا و آسیا را از یکدیگر جدا می نماید و از این نظر یک پل ارتباطی بسیار مهم بین این دو قاره محسوب می گردد.مرکز تاریخی و بازرگانی استانبول در بخش اروپایی واقع شده و حدود یک سوم جمعیت شهر نیز در بخش آسیایی آن زندگی می کنند.


استانبول از دوران بیزانس و عثمانی همواره در حال بهبود و گسترش اقتصادی وصنعتی بوده و این روند بهبود تا سال 1950 ادامه داشت ،تا جایی که  استانبول در موقعیت رکود اقتصادی به دلیل افزایش مهاجرت بیش از اندازه ی روستاییان به این ابر شهر در آن زمان قرار گرفت و هم چنان هم ادامه دارد.

پتانسیل اقتصادی استانبول همواره قدرت زیادی داشته ،تا جایی که در حدود 38 درصد از کل تولیدات داخلی کشور ترکیه و 40 درصد از کل مالیات جمع آوری شده این جمهوری از استانبول تامیین می گیرد.در حدود 57 درصد از صادارات منابع طبیعی و 70 درصد از وارادات ترکیه در استانبول انجام می شود و تقریبا 30 درصد از کل شرکت های صنعتی و تولیدی ترکیه در این شهر واقع شده است.بنابراین اتاق بازرگانی و اتاق صنعتی استانبول جزو بزرگترین اتاق های تجارت در جهان است. استانبول توانایی جذب بسیاری از شرکت های چند ملیتی، بانک های بین المللی ، ادارات و نام و نشان های  تجاری را در طی این سالها داشته است.این شهربخش های مختلفی برای تمرکز دفاتر اداری،شعب بانکها و تجارتخانه ها را در خود جای داده است .استانبول به دلیل جایگیری در  موقعیت جفرافیایی منحصر به فرد که پل طبیعی دو قاره آسیا و اروپا محسوب می گردد همواره شاهرایی برای تجارت بین المللی این دو قاره به شمار می رود واز این رو 3 بخش بزرگ حمل و نقل،4 بندر آزاد و 2 فرودگاه بزرگ بین المللی در استانبول وجود دارد. همچنان نیز این شهر در حال گسترش و پیشرفت است.

برای مشاهده جاذبه های توریستی شهر استانبول به صفحه زیر مراجعه نمایید:

جاذبه های گردشگری استانبول