اقامت ترکیه از طریق ازدواج

درصورتی که اتباع خارجی با اتباع کشور ترکیه ازدواج کنند میتوانند بدین واسطه جهت اخذ اقامت دائم این کشور اقدام نمایند.  مراحل ازدواج اتباع خارجی اندکی با اتباع ترکیه متفاوت می باشد. برای نمونه اتباع ایرانی متقاضی ازدواج در خاک این کشور می بایستی از کنسولگریهای ایران برگ تجرد گرفته و به تائید وزارت امور خارجه ترکیه در آنکار برسانند.

در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان ، یکی از راههای اخذ تابعیت کشورها ازدواج است. در نظامات سابق حقوقی تنها ازدواج با یک مرد موجب تحمیل تابعیت می شد؛ برای مثال در نظام حقوقی ایران ودر قانون مدنی مقرر شده که اگر یک خانم غیر ایرانی با یک مرد ایرانی ازدواج کند ، تابعیت ایرانی به آن بانو اعطا می شود و اگر زوج (مرد) خارجی با زن ایرانی ازدواج می کرد ، این ازدواج قطعاً منجر به اخذ تابعیت نمی گردید . لیکن این وضع حقوقی در اکثر کشورهای دنیا تغییر نموده است . اکنون اگر شخصی با یک نفر (چه مرد،چه زن) در کشوری ازدواج کند ، می تواند اقامت کشور مذکور را اخذ کند و پس از مدتی که از اقامت بگذرد ، این اقامت تبدیل به تابعیت می شود .

اگر یکی یا هردوی طرفین ازدواج ایرانی باشند ، هردو شخصا می بایستی به کنسولگری ایران در خاک ترکیه مراجعه کرده و برگه تجرد دریافت نمایند و جهت تائید آن به وزارت امور خارجه ترکیه ببرند. لازم به توضیح است که دختران ایرانی بر اساس قوانین ایران می بایستی اجازه پدر داشته باشند لذا باید اجازه نامه پدر و یا گواهی فوت وی را به کنسولگری ارائه دهند. برای دریافت برگ تجرد اصل شناسنامه به اضافه پاسپورت و ۳ قطعه عکس خواسته می شود. برای آزمایش خون ، متقاضیان ازدواج می بایستی به بیمارستان های دولتی و یا موسسات غیر انتفاعی و خیریه مراجعه کرده و تا در مورد بیماری های ارثی و خونی آزمایشاتی صورت بپذیرد. پس از آن فرم های ویژه از شهرداری ها گرفته شده و فرم ویژه ازدواج در دفاتر ثبت اسناد ترکیه باید به تائید برسد.

پس از پایان عقد رسمی در ترکیه زوجین در کشور ترکیه رسما زن و شوهر محسوب می شوند. برای ثبت رسمی این ازدواج در ایران می بایستی برگه عقد در ترکیه را به کنسولگری ایران برده و در آنجا  مدارک ازدواج خود را به ثبت برسانند.

آنچه که گفته شد ، مربوط به ازدواج تبعه ایرانی مقیم در خاک ترکیه بود ، اما راه دیگر ،ازدواج تبعه ایران با تبعه ترکیه از داخل ایران می باشد که بدین واسطه جهت مهاجرت به این کشور اقدام نمود.

برای اخذ اقامت کشور دیگر از طریق ازدواج اغلب شخص باید یک سری فرم های خاص را تکمیل نموده و همچنین عده ای از مدارک را تحویل نماید تا بتواند اقامت آن کشور را اخذ کند .

در مورد کشور ترکیه هم در صورتی که شما با یک نفر ازدواج کردید که تبعه آن کشور می باشد می توانید تقاضای اقامت این کشور را داشته باشید ، البته به یاد داشته باشید اقامت با تابعیت تفاوت داشته و معمولاً طول مدت دریافت ویزا برای همسر مقیم یا همسر تبعه یک کشور دیگر فرق می کند .

به بیان دیگر اگر فرضاً شما با یک آمریکایی ازدواج کنید (تبعه آمریکا) طول مدت دوره ای که اخذ ویزای همسر طول می کشد ، حدود شش ماه تا یک سال و نیم است ، لیکن برای شخصی که گرین کارت آمریکا دارد اگر بخواهد همسرش را به آمریکا بیاورد حدود سه تا چهار سال است.

در کشور ترکیه هم نظیر آنچه در فوق شرح دادیم فرق می کند که شما با یک تبعه ازدواج کنید یا با کسی که فقط اقامت دارد.

البته در بسیاری از کشورها پروسه برای هیچ یک از موارد (چه همراه برای تبعه و چه همراه برای مقیم) بیش از یک سال نخواهد بود.

ازدواج در ترکیه

ماموران ازدواج (Evlendirme Memuru) ترکیه می تواند دو نفر را به عقد همدیگر درآورند و چنانکه این دو خارجی هم وطن باشند عقد ازدواج توسط مامور ترکیه و یا توسط کنسولگری کشور مربوطه صورت می گیرد.برای انجام عقد توسط مامور ازدواج در ترکیه باید مراحل اولیه طی شود.مدارک لازم را به اداره مربوطه داده ونوبت گرفته شود. و در روز نوبت در مکان از قبل تعیین شده حاضر شوند تامراحل عقد توسط مامور مربوطه صورت گیرد .

مدارک لازم جهت ازدواج در ترکیه:

۱-شناسنامه و پاسپورت

۲-عکس ۴ قطعه

۳- برگه مبنی بر مجردبودن شخص از کنسولگری کشورآن شخص ( زنانی که طلاق گرفته اند بایداز زمان طلاق ۳۰۰ روز گذشته باشد)

 دختران  و پسران جهت ازدواج در ترکیه بدون رضایت پدر و مادر باید ۱۸ سال را تمام کرده باشند.

جهت ازدواج در ترکیه سن ۱۷ برای پسر و سن ۱۵ برای دختر کافی می باشد (با رضایت پدر و مادر)

شرایط و نحوه ازدواج اتباع خارجی در ترکیه

در زیر مراحل کامل عقد ازدواج آمده است:

1- مراجعه به کنسولگری کشور متبوع خارجیها

اگر یکی یا هردوی طرفین ازدواج ایرانی باشند، هردو شخهصا می بایستی به کنسولگری مراجعه کرده و پس از واریز ۹ یورور برای هر نفر در ایش بانک ترکیه (İş Bankası) برگه تجرد دریافت کرده و جهت تائید به وزارت امور خارجه می برند. لازم به توضیح است که دختران ایرانی بر اساس قوانین ایران می بایستی اجازه پدر داشته باشند و یا گواهی فوت وی را به کنسولگری ارائه دهند. برای دریافت برگ تجرد اصل شناسنامه به اضافه پاسپورت و ۳ قطعه عکس خواسته می شود

2- تائیدیه از وزارت امور خارجه ترکیه

برگ تجرد صادر شده از سوی کنسولگری به وزارت خارجه ترکیه ارائه شده و تائیدیه وزارت خارجه اخذ می شود. در این مرحله ۱۵ لیر ترک برای هر برگه درخواست می گردد.

3- آزمایش خون

برای آزمایش خون متقاضیان ازدواج می بایستی به بیمارستانهای دولتی و یا موسسات غیر انتفاعی و خیریه مراجعه کرده و در مورد بیماریهای ارثی و خونی آزمایشاتی انجام پذیرد. آزمایش خون در بیمارستهای دولتی مجانی می باشد ولی برای خارجیان در زمینه تست ازدواج ارائه خدمت نمی کنند  که می توان به موسسات خیریه نظیر مبارزه با تالاسمی مراجعه کرده و نتیجه آزمایشات که معمولا روز بعدی مشخص می شود را به مراکز ویژه برای تائید آنهاارائه نمود. در این مرحله زوجین باید حضور داشته باشند.

4- امضا فرمهای ویژه در دفاتر ثبت اسناد رسمی

فرمهای ویژه از شهرداریها گرفته شده و فرم ویژه ازدواج در دفاتر ثبت اسناد باید به تائید برسد که در این مرحله ترجمه پاسپورت خواسته می شود. می توانید پاسپورتتان را به هر یک از دفاتر ترجمه برده و آنرا در نوتر یا دفاتر ثبت اسناد تائید کنید.

5- تعیین وقت عقد رسمی

پس از انجام این امور ۲۰ لیر برای کمک به درختکاری پرداخت می کنید و بسته به نوع سالن نکاح مبلغی از ۴۰ لیر تا ۳۰۰ لیر پرداخت می کنید. در صورتیکه خواهان حضور عاقد در محلی غیر از شهرداری باشید باید هزینه های ایاب و ذهاب او نیز پرداخت شود

6- ثبت رسمی در ایران

پس از پایان عقد رسمی در ترکیه شما در این کشور رسما زن و شوهر محسوب می شوید. برای ثبت رسمی در ایران می بایستی برگه عقد در ترکیه را به کنسولگری ایران برده و به همراه عقد دینی که معمولا در رایزنی فرهنگی ایران صورت می پذیرد مدارک ازدواج خود را به ثبت برسانید.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید