جمعیت ترکیه

جمعیت ترکیه در سال2017 (سپتامبر) ،و بر اساس آخرین الگوریتم های سازمان ملل متحد در حدود 79.810.437 نفر سرشماری شده است، این جمعیت برابر با 1.07 جمعیت کل دنیاست و این بدین معنی می باشد که از هر 95 نفر در دنیا ،یک نفردر ترکیه زندگی می کند.و ترکیه را از نظر جمعیت در دنیا در جایگاه نوزدهمین کشور قرارمی دهد.

جمعیت شناسی

تراکم جمعیت در ترکیه در حدود 104نفر در هر کیلومتر مربع برآورد شده است.مساحت کلی کشور ترکیه 769،295 کیلومتر مربع است.

71.6 درصد جمعیت کشور ترکیه شهر نشین هستند.

میانگین سنی در سال 2017 در کشور ترکیه 30 سال تخمین زده شده و در حدود 48 درصد جمعیت این کشور بین 15 تا 64 سال سن دارند.البته این نرخ نشان دهنده ی این موضوع است که تعداد افرادی که می توانند کار کنند و نقشی در جامعه ایفا کنند در اصطلاح جمعیت مولد هستند، نسبت به کودکان و سالمندان کمتر است.هم چنین امید به زندگی در کشور ترکیه برای مردان 70 سال و برای زنان 74 سال است.

بر اساس برآوردهای  انجام شده 697.494.55  افراد یا 95.12 درصد از جمعیت بزرگسال (15 ساله و بالاتر) در ترکیه قادر به خواندن و نوشتن هستند.


سال

جمعیت

درصد تغییرات سالیانه

سن میانگین

تراکم (P/Km²)

درصد جمعیت شهرنشین

رتبه جمعیت در جهان

2017

79,622,062

1.22 %

30.2

104

71.9 %

19

2015

78,665,830

1.7 %

30

102

71.6 %

18

2010

72,310,416

1.28 %

28

94

70.5 %

18

2005

67,860,617

1.42 %

26

88

67.7 %

18

2000

63,240,157

1.56 %

25

82

64.7 %

18

1995

58,522,320

1.62 %

23

76

62.1 %

18

1990

53,994,605

1.89 %

22

70

59.2 %

21

1985

49,178,079

2.29 %

21

64

52.4 %

21

1980

43,905,790

2.3 %

20

57

43.8 %

20

1975

39,185,637

2.42 %

19

51

41.6 %

20

1970

34,772,031

2.32 %

19

45

38.2 %

21

1965

31,000,167

2.39 %

20

32

34.2 %

20

1960

27,553,280

2.58 %

19

36

31.5 %

20

1955

24,253,200

2.69 %

20

32

28.6 %

20

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید