سفارت ایران در ترکیه


آدرس سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا

TAHRAN CAD. NO. 10 ANKARA

تلفن
(پیش شماره کشور 312 - 0090 )
4682820-4682821-4683357-4683756

فکس
4264365

پست الکترونیکآدرس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم
IRAN ISLAM CUMHURIYETI BASKONSOLOSLUGU YENISEHIR
GIRISI ATATURK BULVARI APT. NO. 28

تلفن
(پیش شماره کشور 442 - 0090 )
3156698-3159983-3162285

فکس3161182
پست الکترونیکآدرس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول
NO. 1/2 ANKARA CAD. CAGALOGLOU ISTANBUL

تلفن
(پیش شماره کشور 212 - 0090 )
5138230-5128031-5135232
فکس5115219 

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید